ING Pakiet Ostrożny
ING Konto Funduszowe SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 16.03.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.11% 0.12% 5/11
3m 0.54% -0.87% 2/11
6m 0.49% -1.30% 2/10
12m 2.11% -0.04% 3/10
36m 4.32% 3.38% 3/4
YTD 0.38% -0.63% 2/11
max 4.10% 4.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Szortyka (od 02.2015)
 • data uruchomienia: 20.02.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 109,5 mln PLN (02.2018)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Za fundusz o charakterze dłużnym uważa się fundusz inwestycyjny, który zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną co najmniej 66% jego aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,52 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,31% od 0,31% do 1,78% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,04 od -0,04 do 0,11 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę