ING Pakiet Ostrożny
ING Konto Funduszowe SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 22.06.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.46% 0.67% 8/11
3m 1.04% 1.05% 6/11
6m 1.59% 2.10% 8/10
12m 2.54% 3.99% 8/8
YTD 1.67% 1.87% 8/10
max 3.05% 5.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Szortyka (od 02.2015)
 • data uruchomienia: 20.02.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 79,8 mln PLN (05.2017)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Za fundusz o charakterze dłużnym uważa się fundusz inwestycyjny, który zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną co najmniej 66% jego aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę