Investor Gold Otwarty
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,28 PLN
-0,20 %
wycena na dzień 17.01.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.25% 3.64% 4/5
3m 3.90% 3.40% 3/5
6m 1.94% -2.63% 2/5
12m -7.95% -13.74% 3/5
36m 5.97% 11.43% 2/5
YTD 0.69% 0.99% 2/5
max 36.41% -21.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 07.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 217,0 mln PLN (12.2018)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, który inwestuje w spółki, związane z eksploracją, wydobyciem lub przetwarzaniem metali szlachetnych. Do 100% aktywów może być także lokowane w tytuły DWS Gold Plus, którego inwestycje stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikaty na metale szlachetne oraz transakcje na instrumentach pochodnych związanych z metalami szlachetnymi.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,64 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,58% od 3,58% do 10,02% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,03 od -0,08 do 0,14 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę