AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,39 PLN
-0,58 %
wycena na dzień 17.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.10% 3.25% 37/91
3m 1.75% 4.64% 48/91
6m 11.85% 17.76% 50/88
12m 6.24% 5.96% 17/85
36m 21.82% 36.48% 28/62
YTD 15.94% 23.12% 50/88
max 10.09% 29.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,38 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,25% od 1,95% do 14,95% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,35 do 0,38 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę