AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,13 PLN
+0,92 %
wycena na dzień 16.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.61% -1.25% 42/93
3m 2.03% 3.78% 48/92
6m 3.15% 8.09% 59/88
12m 2.79% 1.18% 22/87
36m 24.46% 33.38% 26/63
YTD 12.48% 16.30% 40/90
max 6.80% 22.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,23 słaby
odchylenie standardowe 3,00% od 1,90% do 11,10% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,39 do 0,35 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę