DFE PZU

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.12.2017
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 3.15% -1.00% 0.74% 14.67% 33.23% 45.32% 50.61% 99.93%
miesięczne
04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017
stopy zwrotu 0.31% 0.17% 2.25% -0.68% 0.58% 1.86% -3.46% -0.59% 3.15%
roczne
2013 2014 2015 2016 2017
stopy zwrotu 32.75% 3.64% 9.07% 16.19% 14.67%

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę