Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AXA OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,69 PLN
+1,96 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.49% 3.56% 7/10
3m 16.89% 17.33% 8/10
6m -13.30% -13.32% 5/10
12m -15.59% -15.33% 6/10
36m -17.98% -17.06% 9/10
YTD -12.37% -12.42% 4/10
max 259.10% 263.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Konrad Maniak (od 08.2004)
  Adam Kurowski (od 01.2005)
  Robert Garnczarek (od 09.2006)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 8 375,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,73 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,15% od 4,14% do 4,65% niska zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,15 do -0,12 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę