Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nationale-Nederlanden OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,77 PLN
+2,01 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.50% 3.56% 6/10
3m 16.91% 17.33% 7/10
6m -13.37% -13.32% 7/10
12m -15.38% -15.33% 5/10
36m -16.99% -17.06% 5/10
YTD -12.42% -12.42% 6/10
max 289.90% 263.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Marek Marciniak (od 03.2009)
  Kamil Sobolewski (od 11.2009)
  Bartosz Swacha (od 07.2013)
  Andrzej Bernatowicz (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 34 023,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są głównie w krajowe instrumenty finansowe: dłużne (skarbowe i nieskarbowe) i udziałowe (akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prawa do akcji, prawa poboru itp.). Fundusz może inwestować również w zagraniczne dłużne i udziałowe instrumenty finansowe. Fundusz zarządzany jest aktywnie , a udział akcji i instrumentów dłużnych w jego portfelu inwestycyjnym zmienia się w zależności od sytuacji rynkowej. Udziału akcji w portfelu wynosi 10-80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,07 od -0,00 do 0,73 dobry
odchylenie standardowe 4,28% od 4,14% do 4,65% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,15 do -0,12 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę