PKO BP Bankowy OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 07.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.75% 4.98% 6/10
3m 1.12% 3.12% 10/10
6m -2.47% 0.48% 10/10
12m -0.05% 1.57% 10/10
36m 14.55% 17.28% 10/10
YTD 0.90% 2.49% 10/10
max 314.20% 322.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,75 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,12% od 3,04% do 3,30% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od 0,06 do 0,10 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę