BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.34%
3m 2.03%
6m 2.91%
12m 1.34%
36m 12.54%
YTD 9.93%
max 66.00%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0480534592
 • zarządzający: Dan Chamby
  Russ Koesterich
  David Clayton
  Kent Hogshire
 • data uruchomienia jednostki: 01.03.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 15 000 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę