BlackRock GF Euro Bond A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,69 PLN
-0,61 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.85% 0.89% -/-
3m 4.44% 5.56% -/-
6m 7.44% 7.25% -/-
12m 9.98% 8.48% -/-
YTD 9.73% 8.94% -/-
max 12.82% 6.36% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1499592381
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Ronald van Loon
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.03.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 15 000 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznej wartości swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznej wartości aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę