Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Bond A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.22% 1.69% -/-
3m 4.00% 1.40% -/-
6m 0.93% 6.05% -/-
12m 2.27% 6.46% -/-
36m 13.34% 13.06% -/-
YTD 1.54% 6.52% -/-
max 12.81% 8.79% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1499592381
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Ronald van Loon
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.03.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 19 000 PLN
 • następna wpłata: 3 800 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 22 446,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznej wartości swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznej wartości aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę