Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
GAMMA
GAMMA Parasol Biznes SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.85% 0.73% 13/45
3m -0.65% -0.09% 33/45
6m 0.18% 0.10% 28/45
12m 1.01% 1.00% 32/45
36m 6.11% 3.79% 15/42
YTD -0.06% 0.04% 29/45
max 111.31% 87.38% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Artur Ratyński (od 09.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2018)
  Rafał Matulewicz (od 05.2018)
  Lech Mularzuk (od 05.2018)
  Radosław Pela (od 05.2018)
  Sławomir Sklinda (od 05.2018)
  Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
  Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
  Artur Trela (od 05.2018)
  Robert Wasiak (od 05.2018)
  Robert Florczykowski (od 05.2018)
  Marcin Zięba (od 05.2018)
  Jacek Lichocki (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 29.03.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.12.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 160 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 529,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz może inwestować do 100% wartości swoich Aktywów w dłużne papiery wartościowe, papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte za granicą, prawa majątkowe, waluty, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz nie będzie dokonywał lokat swoich Aktywów w akcje. Udział papierów dłużnych i innych lokat o zbliżonym do dłużnych papierów wartościowych poziomie ryzyka nie będzie mniejszy niż 70% wartości Aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,96 od -0,00 do 3,47 dobry
odchylenie standardowe 0,36% od 0,09% do 0,99% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,87 do 0,89 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę