Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Złota
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,13 PLN
+1,58 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.03% 8.58% 7/8
3m 7.79% 13.38% 4/7
max 11.31% 17.89% -/-
Generali Złota

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Straszak (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 01.12.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.01.2020 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 39,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Ekspozycja na kruszec jest budowana przede wszystkim poprzez instrumenty typu ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund), ale fundusz może też inwestować w inne instrumenty finansowe, zarówno udziałowe, jak i dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę