Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,39 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 7.01%
3m -4.10%
6m -1.62%
12m 9.41%
YTD -3.62%
max 7.76%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Szymko (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 26.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 182 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 18,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitentów z krajów rozwijających się oraz z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także w instrumenty pochodne. Polityka inwestycyjna charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela funduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Instrumenty udziałowe mogą stanowić do 30% wartości aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę