Franklin Elastycznego Dochodu
Franklin Templeton FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.42% 0.23% 5/17
3m 0.80% 0.55% 8/17
6m 1.74% 1.48% 7/17
12m 2.17% 1.95% 8/17
36m 8.76% 7.16% 2/15
YTD 0.65% 0.70% 9/17
max 9.20% 7.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Oleszkiewicz (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 02.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 114,0 mln PLN (03.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne papiery wartościowe. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,88 od -0,00 do 1,21 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,42% od 0,33% do 0,75% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,23 od -0,16 do 0,26 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę