Franklin Elastycznego Dochodu
Franklin Templeton FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 14.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.13% 0.26% 10/16
3m 1.31% 1.23% 7/16
6m 1.20% 1.59% 12/16
12m 2.75% 2.77% 8/16
YTD 0.06% 0.46% 15/16
max 8.56% 7.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Oleszkiewicz (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 02.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 85,0 mln PLN (12.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne papiery wartościowe. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę