Franklin Elastycznego Dochodu
Franklin Templeton FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,11 %
wycena na dzień 12.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.43% 0.31% 12/29
3m 0.79% 0.81% 15/29
6m 0.91% 0.68% 15/29
12m 2.46% 0.96% 8/29
YTD 2.42% 0.91% 8/29
max 7.86% 4.51% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Oleszkiewicz (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 02.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 77,0 mln PLN (10.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne papiery wartościowe. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę