Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Rynków Surowcowych
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,44 PLN
+1,34 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.53%
3m 10.53%
6m -24.72%
12m -23.35%
36m -34.40%
YTD -24.93%
max -66.72%
Skarbiec Rynków Surowcowych

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Edgar Mikołajek (od 09.2018)
  Kamil Sobolewski (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 07.01.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 24,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów lokowana jest w instrumenty finansowe oparte o ceny surowców, w tym jednostki uczestnictwa funduszy surowcowych oraz akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem lub przetwórstwem surowców. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe lub depozyty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,33% - -
Sharpe'a -0,28 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę