Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec III Filar
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,60 PLN
+0,29 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.46% 1.71% 3/35
3m 20.70% 10.03% 1/35
6m 16.48% 0.16% 1/35
12m 22.66% 0.67% 1/32
36m 24.04% -0.84% 2/30
YTD 18.46% 0.79% 1/35
max 319.12% 180.44% -/-
Skarbiec III Filar

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stalmach (od 10.2017)
  Mateusz Roda (od 08.2019)
 • data uruchomienia: 15.07.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 181,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszone o koszty stałe funduszu
 • polityka inwestycyjna: Od 10% do 50% aktywów subfunduszu jest inwestowane w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,33 od -0,00 do 2,06 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,69% od 0,80% do 2,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,27 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę