Skarbiec Akcja
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,33 PLN
-0,43 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.50% 1.91% 2/61
3m -4.14% -1.63% 54/58
6m -1.03% 1.09% 43/56
12m -3.41% 0.24% 42/55
36m 26.17% 11.89% 9/50
YTD 4.19% 4.67% 30/56
max 206.03% 152.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jakub Menc (od 10.2017)
 • data uruchomienia: 09.10.1997 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 248,3 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG20 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w akcje, głównie renomowanych polskich spółek o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w instrumenty dłużne

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,98 od -0,00 do 1,98 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,03% od 2,65% do 5,06% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,23 do 0,31 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę