Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
QUERCUS Gold
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,27 PLN
+0,42 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.12% 3.38% 4/8
3m 8.67% 14.76% 5/7
6m 15.15% 15.88% 2/6
12m 22.23% 28.29% 3/6
36m 27.74% 37.66% 3/5
YTD 16.20% 16.14% 2/6
max 4.12% 25.83% -/-
QUERCUS Gold

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
  Arkadiusz Bebel (od 07.2014)
 • data uruchomienia: 07.05.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.10.2013 r.
 • pierwsza wpłata: 200 000 PLN
 • następna wpłata: 1 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 151,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Polityka inwestycyjna funduszu zakłada uzyskanie ekspozycji na rynek złota. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Fundusz może inwestować również w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,55 słaby
odchylenie standardowe 3,11% od 2,91% do 10,39% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,20 od 0,16 do 0,20 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę