GAMMA Akcyjny
GAMMA Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,43 PLN
-0,50 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.19% -3.23% 33/64
3m -7.33% -6.60% 44/63
6m -9.99% -8.82% 41/59
12m -5.45% -4.36% 41/56
36m 3.06% -0.59% 25/50
YTD -5.33% -2.37% 44/57
max -14.15% -8.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Remigiusz Nawrat (od 05.2018)
  Karol Chrystowski (od 05.2018)
  Rafał Matulewicz (od 05.2018)
  Lech Mularzuk (od 05.2018)
  Radosław Pela (od 05.2018)
  Robert Florczykowski (od 05.2018)
  Jacek Lichocki (od 05.2018)
  Artur Ratyński (od 05.2018)
  Sławomir Sklinda (od 05.2018)
  Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
  Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
  Artur Trela (od 05.2018)
  Rafał Walczak (od 05.2018)
  Robert Wasiak (od 05.2018)
  Marcin Zięba (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 25.10.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 52,4 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% EuroStoxx 50, pomniejszone o koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie)
 • polityka inwestycyjna: Od 75 do 100% aktywów funduszu inwestowana jest w akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,38 od -0,00 do 2,36 dobry
odchylenie standardowe 3,37% od 2,75% do 5,31% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,37 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę