Esaliens Globalnych Zasobów
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,29 PLN
-0,35 %
wycena na dzień 14.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.88%
3m 3.34%
6m -12.69%
12m -15.86%
36m -17.10%
YTD -4.16%
max -16.66%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 09.2016)
  Zenon Łyś (od 09.2016)
  Tomasz Płatek (od 09.2016)
  Piotr Rzeźniczak (od 09.2016)
  Krzysztof Socha (od 09.2016)
  Mieszko Żakiewicz (od 09.2016)
 • data uruchomienia: 19.09.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
 • wartość aktywów netto: 1,8 mln PLN (10.2019)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Natural Resources Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych gdziekolwiek na świecie i wyemitowane przez firmy zaangażowane głównie w branżach: energetycznej, surowcowej, przemysłowej i użyteczności publicznej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,62% - -
Sharpe'a -0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę