Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Gier i Innowacji
Rockbridge FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,23 PLN
+1,71 %
wycena na dzień 26.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 16.57% 6.69% 2/59
3m 23.31% -8.03% 1/59
6m 34.74% -12.57% 1/59
12m 44.58% -11.35% 1/58
YTD 31.07% -12.83% 1/59
max 19.67% -15.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Sugalski (od 06.2018)
  Wojciech Dębski (od 02.2019)
  Andrzej Lis (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 15.02.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 29.06.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,1 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendę. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe środki lokowane są w papiery dłużne oraz depozyty bankowe. Akcje dobierane są do portfela nie tylko w oparciu o analizę spółek pod względem regularności i wysokości wypłacanych dywidend, ale także o osiągane wyniki finansowe oraz płynność inwestycji.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę