Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - najbardziej agresywny polski MIŚ

11.02.2011 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 10 lutego 2011 r.

Fundusz: Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)

Segment: małych i średnich spółek

Grupa: akcji polskich

Rating: Rating dla funduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) - 4 gwiazdki

Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO) to fundusz nietuzinkowy. Nie ma na naszym rynku zbyt wielu produktów inwestycyjnych, które posiadają równie wysoki potencjał wzrostu, ale i równie wysokie ryzyko. Przede wszystkim fundusz zalicza się do najbardziej ryzykownego segmentu produktów akcyjnych, jakimi są fundusze małych i średnich spółek. Po drugie, styl jaki preferuje zarządzający jest wyjątkowo agresywny, nastawiony na spektakularne wyniki w każdych warunkach giełdowej koniunktury.

Tak jak w przypadku funduszu Allianz Akcji Plus największy wpływ na dokonania funduszu ma Jerzy Kasprzak, który w 2010 w osiągnął świetne wyniki. Fundusz Allianz Akcji Plus zajął pierwsze miejsce w grupie funduszy uniwersalnych, a fundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2 miejsce w grupie funduszy małych i średnich spółek. Kluczem do sukcesu była bardzo duża aktywność, dzięki której zarządzający był w stanie wygenerować wysoką dodatkową stopę zwrotu. Pomimo różnic jakie wynikają z odmiennego spektrum inwestycyjnego, oba fundusze są do siebie pod wieloma względami podobne. Podobieństw należy przede wszystkim szukać w sposobie zarządzania. Agresywny styl funduszu wynika z dużej rotacji portfela i zmiennego podejścia inwestycyjnego, w którym zarządzający aktywnie wykorzystuje instrumenty pochodne, za pomocą których zmienia poziom zaangażowania na rynku akcji. Jest to niezwykle ryzykowna strategia inwestycyjna, gdyż przy podejmowaniu krótko i średnioterminowych decyzji o charakterze alokacyjnym należy liczyć się z tym, że przyniosą one odmienne do zamierzonych skutki. Taka polityka na przestrzeni ostatnich lat przyniosła jednak wymierne pozytywne efekty. Od momentu uruchomienia (listopad 2008) z wynikiem +17,7% fundusz pobił średnią funduszy akcji i małych spółek aż o +39 pkt. proc. Znaczna cześć z tej nadwyżki jest efektem dobrych decyzji alokacyjnych m.in. z okresu marzec-lipiec 2009, a także z maja 2010 roku.

Doskonały obraz wyników Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek nie traci wiele, kiedy odniesiemy go do bardzo wysokiego ryzyka. Wprawdzie fundusz cechuje jedna z najwyższych zmienności w grupie, jednak w tym przypadku podejmowane ryzyko jest kompensowane wysokością dodatkowej stopy zwrotu, dzięki której Information Ratio przyjmuje wysokie dodatnie wartości.

W naszej ocenie Allianz Akcji Małych i Średnich spółek to obecnie najbardziej agresywne rozwiązanie w swojej grupie produktowej. Z perspektywy dobrze zdywersyfikowanego portfela funduszy akcyjnych nie powinno się wiec inwestować w fundusz całości środków. Z powodzeniem można go jednak traktować jako uzupełnienie portfela albo dodatek, który może istotnie podnieść oczekiwaną stopę zwrotu.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę