Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla UniAkcje Małych i Średnich Spółek - dobre wyniki mimo kiepskiej końcówki roku

31.12.2010 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 30 grudnia 2010 r.

Fundusz: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małych i średnich spółek

Rating: Rating dla funduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki

Segment funduszy małych i średnich spółek jest dosyć specyficzny. Blisko połowa z 17 dostępnych rozwiązań inwestycyjnych powstała w drugiej połowie 2007 roku, czyli w początkowej fazie bessy. Nie inaczej było z funduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który został uruchomiany we wrześniu 2007 roku. Pomimo niefortunnego momentu rozpoczęcia działalności, start funduszu można zaliczyć do udanych, gdyż produkt tracił znacznie mniej niż konkurenci oraz rynkowe indeksy. Relatywnie dobre zachowanie funduszu miało jednak nie tyle związek z okresem budowy portfela, ale po prostu z utrzymywaniem niskiego zaangażowania na rynku akcji. Nie wolno także zapominać o aktywach funduszu, które dopiero po 18 miesiącach działalności przekroczyły poziom 10 mln złotych. Na koniec października 2010 roku zgromadzone środki przebiły barierę 100 mln złotych, ale i tak ich wartość jest zdecydowanie niższa od średniej w grupie.

Po tym jak zarządzanie produktem objął Jarosław Lis zachowanie funduszu stało się bardziej zależne od oczekiwań odnoszących się do przyszłej koniunktury. Oznacza to, że funduszowi zdarzają się okresy nieco większej zmienności, w których zazwyczaj trwa przekształcanie portfela. Mogą się także trafiać okresy stagnacji, takie jak w ostatnim kwartale 2010 roku, w którym zarządzający ewidentnie przyjął defensywne nastawienie. Nie sposób nie zauważyć, że nie był to najlepszy okres dla wyników funduszu. W dłuższej pespektywie fundusz sprawia dosyć solidne wrażenie, głównie dlatego, że koncentruje się na selekcji spółek o niskiej kapitalizacji. Z perspektywy ostatnich lat nie można też odmówić zarządzającemu skuteczności w doborze składników, o czym najlepiej świadczy bardzo wysoki wskaźnik alfa. Na korzyść funduszu działa fakt, że UniAkcje Małych i Średnich Spółek jest zarządzany przez jeden z najlepszych zespołów zarządzających w Polsce. Do niewątpliwych zalet należy czytelny i sprawny proces inwestycyjny oraz potwierdzona dokonaniami w innych produktach skuteczność.

Ze względu na ostatnie wydarzenia można mieć pewne zastrzeżenia do realizowanej polityki inwestycyjnej. W tym kontekście nie do końca spójne z wcześniejszą polityką było zwiększenie zaangażowania w spółkach o dużej giełdowej kapitalizacji (BZWBK, Agora). Jednak biorąc pod uwagę szereg innych elementów takich chociażby jak proces inwestycyjny oraz spektrum inwestycyjne produkt prezentuje się atrakcyjnie. Ze względu na wyjątkowy moment rozpoczęcia działalności oraz krótki staż produktu należy się liczyć z niską wartością prognostyczna wyników. W naszej ocenie fundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek to produkt wart zainteresowania, jednak ze względu na wysokie koszty oraz obawy związane z powtarzalnością wyników, na chwilę obecną za sprawiedliwą uważamy ocenę na poziomie 4 gwiazdek.

fundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek na tle konkurentów wyróżnia jeszcze jedno - zgodnie z aktualnym prospektem TFI nie może zawiesić wpłat w przypadku istotnego wzrostu aktywów.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę