Rating dla Arka Akcji - to był jeden z najsłabszych okresów w historii funduszu

06.11.2010 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 05 listopada 2010 r.

Fundusz: Santander Akcji Polskich (Santander FIO)

Segment: akcje polskie uniwersalne

Grupa: -

Rating: Rating dla funduszu Santander Akcji Polskich (Santander FIO) - 5 gwiazdek
W ciągu 12 lat swojej działalności fundusz Arka Akcji FIO osiągnął najlepszy wynik w grupie funduszy akcji polskich - fundusz zyskał +299%, podczas gdy indeks WIG wzrósł w tym czasie o +177%. Nadwyżka stopy zwrotu nad indeksem WIG jest więc ogromna, choć tak dobry rezultat wiąże się z jednym z najwyższych w grupie poziomem ryzyka zmienności. Wynika ono m.in. z wysokiego zaangażowania w akcje, jakie zarządzający funduszem utrzymuje w każdych warunkach koniunktury. Na dodatek istotną część aktywów funduszu Arka Akcji stanowią papiery spółek notowanych poza warszawską giełdą. W rezultacie niezależnie od fazy giełdowego cyklu, fundusz jest niezwykle wrażliwy na bieżącą sytuacją rynkową, a bardzo dobre wyniki w hossie i jedne z najgorszych w bessie są niejako wpisane w profil funduszu. Mimo to ogólny bilans zysków i strat z całego cyklu jest dla inwestorów wyraźnie dodatni.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2010 roku wyniki funduszu uległy pogorszeniu. Jego jednostka wzrosła wprawdzie o +10,3%, lecz średni wynik w grupie to +15,3% (WIG zyskał +15,6%). Bezpośrednim powodem słabych rezultatów była zła selekcja spółek. Szczególny wpływ odegrały spadające ceny Banku BPH, Comarchu i Kopexu, nie pomagał też brak akcji KGHM - jednej z lokomotyw tegorocznych zwyżek.

Słabsze wyniki funduszu można także częściowo wiązać ze zmianami, jakie zaszły w zespole zarządzającym, co mogło mieć wpływ na skuteczność decyzji podejmowanych w ramach komitetu inwestycyjnego. Jednak sama filozofia inwestycyjna nie uległa żadnej zmianie. Fundusz w dalszym ciągu jest zarządzany w sposób niebenchmarkowy, co oznacza również, że skład jego portfela, a tym samym jego wyniki, mogą mocno odbiegać od struktury portfela konkurentów z grupy. Ze względu na kontynuację dotychczasowego sposobu zarządzania funduszem jego słabsze wyniki nie przekreślają zdolności do generowania atrakcyjnych stóp zwrotu w dłuższym okresie. Choć niewątpliwie ostatni okres działalności funduszu jest dla funduszu mało korzystny, to w naszej ocenie jest zbyt wcześnie, by odtrąbić zmianę charakterystyki Arki Akcji. Z tego względu gorsze wyniki trzech ostatnich kwartałów, póki co, traktujemy jako wypadek przy pracy.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę