Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla UniKorona Pieniężny - cecha szczególna to powtarzalność dobrych wyników

08.10.2010 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 06 października 2010 r.

Fundusz: Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: -

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) - 5 gwiazdek
Fundusz UniKorona Pieniężny od lat zalicza się do grona rozwiązań godnych polecenia. Do jego największych zalet należy nie tylko bardzo duża powtarzalność wyników, ale również ich atrakcyjny poziom. Pod względem wypracowywanych stóp zwrotu UniKorona Pieniężny w różnych horyzontach inwestycyjnych zalicza się do grona najlepszych. Ogromny wpływ na jego dokonania ma przejrzysty i ułożony proces inwestycyjny, w tym stabilność zespołu zarządzającego. Mimo, że od kwietnia bieżącego roku funduszem nie kieruje już Dariusz Lasek, który pełnił tę funkcję przez 7 lat, to w naszej ocenie zmiana na stanowisku zarządzającego nie rodzi zagrożeń. Produktem opiekuje się bowiem Andrzej Czarnecki, który w proces inwestycyjny w Union Investment TFI, jako zarządzający funduszami dłużnymi, jest zaangażowany już od 2006 roku. Dariusz Lasek, jako szef działu instrumentów dłużnych nadal ma bardzo wpływ na działanie funduszu i ponosi odpowiedzialność za jego osiągnięcia.

Oprócz powtarzalności, do najważniejszych cech funduszu należy aktywna polityka inwestycyjna. Zarządzający nie tylko dopasowuje portfel do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, ale nie rzadko wyprzedza rynkowe trendy. Takie podejście oznacza, że zarządzający są w stanie umiejętnie i dość radykalnie przebudowywać skład portfela funduszu, przesuwając jego środek ciężkości w stronę papierów skarbowych lub w stronę papierów korporacyjnych. Jak pokazuje historia funduszu, taka polityka inwestycyjna przyniosła wymierne korzyści dla inwestorów. W ostatnich latach na szczególną uwagę zasługuje również mechanizm dźwigni, z którego bardzo chętnie korzystają zarządzający. Chociaż sam mechanizm lewarowania nie jest pobawiony zagrożeń, to jak dotychczas jego wykorzystanie miało dodatni wpływ na wyniki. Szczególnie dobrze uwidoczniło się to w 2009 roku. Niemniej jednak do największych zagrożeń funduszu należy mechanizm lewarowania oraz dosyć wysoki, jak na fundusze pieniężne, poziom ryzyka stopy procentowej z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach.

Konsekwencją korzystnych dokonań funduszu, był skokowy wzrost jego aktywów netto, które jeszcze w połowie 2009 roku wynosiły niespełna 370 mln PLN. Pod koniec września bieżącego roku ze środkami o wartości 1,7 mld złotych aktywów UniKorona Pieniężny był największym funduszem pieniężnym na naszym rynku.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę