Rating dla UniKorona Akcje - bardzo dobre wyniki w dłuższych horyzontach

24.09.2010 | Anna Zalewska, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 24 września 2010 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcje polskie uniwersalne

Grupa: -

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
UniKorona Akcje został utworzony w styczniu 1997 roku i jest jednym z najstarszych funduszy na naszym rynku. W tym czasie zdołał zgromadzić aktywa warte ponad 900 mln zł, co daje mu obecnie szóste miejsce w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. Duża część środków (ponad 1/3) pochodzi z tzw. unit-linków - fundusz ten jest dostępny w produktach inwestycyjnych dziesięciu ubezpieczycieli. To przy dobrych wynikach daje szansę na relatywnie stały dopływ kapitału, ale przy pogorszeniu rezultatów może skutkować falą umorzeń.

Jednym z największych atutów funduszu jest stabilność zespołu zarządzających. Od ponad 10 lat za portfel odpowiada ten sam zarządzający - Ryszard Rusak, który podejmuje decyzje inwestycyjne przy współpracy z pozostałymi osobami w zespole na poziomie komitetu inwestycyjnego. Zarządzający poszukuje wartości dodanej nie tylko w selekcji spółek ale również w wykorzystaniu trendu, aktywnie zarządzając poziomem zaangażowania portfela w akcje. Ciekawych inwestycji poszukuje również za granicą. W portfelu funduszu dominują spółki o dużej kapitalizacji. Styl zarządzania, w ramach którego dużą wagę przykłada się do ryzyka, można uznać za dość konserwatywny (bezpieczny). Podejście to ogranicza liczbę wpadek, ale jednocześnie nie pozwala na „rozwinięcie skrzydeł” w okresach silnej hossy. Fundusz wypracowuje dobre wyniki, na stabilnym poziomie, plasujące go najczęściej w jednym z dwóch pierwszych kwartyli pod względem rocznych stóp zwrotu. Dodatkowo wynikom towarzyszy stosunkowo niski poziom ryzyka. Wadą produktu jest relatywnie wysoka opłata za zarządzanie, która przy tej wielkości aktywów mogłaby być już nieco niższa.

Fundusz może stanowić trzon portfela akcyjnego. To rozwiązanie dobre dla inwestora, który przy określonym poziomie ryzyka oczekuje stabilnie dobrych wyników godząc się jednak z tym, iż w okresie prosperity (szczególnie w obszarze spółek o mniejszej kapitalizacji), fundusz nie musi przynosić mu nadzwyczajnych zysków.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę