Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

15.04.2010 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W marcowym rankingu funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno zysk jak i ryzyko, nie zaszło zbyt wiele zmian. Biorąc pod uwagę fundusze z najwyższymi ocenami (5a) w horyzoncie 3-letnim, w marcu miała jedynie miejsce jedna zmiana w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Fundusz UniWibid SFIO, który należał do grona najlepszych przez kilka ostatnich lat, utracił swą pozycję lidera otrzymując notę 4a. Fundusz ten od kilku miesięcy odnotowywał już spadek noty rocznej (w lipcu 2009 spadła do 4a, a w październiku do 3a). Jego miejsce w grupie RPP zajął fundusz Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO). Awans zawdzięcza głównie niższemu ryzyku mierzonemu odchyleniem standardowym dodatkowych stóp zwrotu, gdyż wyniki za ostatnie 36 miesięcy (+17%), są słabsze od osiągniętych przez UniWibid SFIO (+17,5%).

W marcowym rankingu miał też miejsce jeden debiut. Fundusz ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) sklasyfikowany do grupy akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych otrzymał po raz pierwszy ocenę w horyzoncie rocznym na dobrym poziomie 4a.

W poprzednim rankingu skupiliśmy się na funduszach pieniężnych i dłużnych, gdyż to do nich płynie rzeka nowych środków w ostatnich miesiącach. A jak wygląda sytuacja w grupie funduszy akcyjnych, do których klienci w ciągu pierwszego kwartału wpłacili zaledwie niecałe +100 mln zł? Według naszych szacunków klienci najczęściej wybierali w tym czasie fundusze akcji małych i średnich spółek, do których trafiło ok. +150 mln zł. Najwięcej z tych środków (ok. +40 mln zł) pozyskał fundusz Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO), który w naszym rankingu otrzymał jedynie notę w horyzoncie rocznym, ale za to najwyższą – 5a. Około +30 mln zł trafiło z kolei do UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze FIO), który również otrzymuje oceny jedynie w horyzoncie 12-miesięcznym, i również są to noty bardzo dobre (4a bądź 5a). Po ok. +20 mln pozyskały jeszcze Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO) oraz Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO), jednak w ich przypadku ocena roczna nie jest już tak dobra (odpowiednio 3a i 1a).

W I kwartale tego roku klienci wybierali również fundusze akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących (AKZ_NE). W tej grupie klienci wybierali głównie Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO (powyżej +50 mln zł) oraz Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO) (ok. +20 mln zł). Oba fundusze w naszym rankingu wypadają bardzo dobrze. Pierwszy z nich z racji wystarczająco długiego czasu trwania otrzymuje noty w obu horyzontach (4a i 5a), a drugi w horyzoncie rocznym od kilku miesięcy notę 5a.

Pozostałe grupy funduszy akcyjnych odnotowywały już niewielkie napływy nowych środków lub wręcz ujemne salda wpłat i wypłat, wynoszące w przypadku funduszy akcji polskich uniwersalnych -230 mln zł. Jednak i w tej grupie można znaleźć produkty cieszące się zainteresowaniem inwestorów. Wśród funduszy ogólnie dostępnych najwięcej nowych środków pozyskał QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO), który w naszych rankingach od ponad roku otrzymuje najwyższe noty w horyzoncie rocznym. Zawdzięcza je świetnym wynikom inwestycyjnym (w ciągu ostatnich 12 miesięcy jego jednostka zyskała aż +110,6%, czyli o +44,9% więcej od średniej). Liderzy naszego rankingu: Noble Akcji (Noble Funds FIO), UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) oraz Lukas Akcyjny (Lukas FIO) odnotowały w I kwartale tego roku ujemne saldo wpłat i wypłat (choć w przypadku pierwszego z funduszy marzec odwrócił tę tendencję).

W sumie w marcowym rankingu funduszy inwestycyjnych ocenie poddaliśmy 187 funduszy. Oceny w horyzoncie 3-letnim otrzymały 133 fundusze, a w rocznym – 178.

Zespół Analiz Online
TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę