Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2010)

22.03.2010 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Lutowy ranking funduszy inwestycyjnych, bazujący na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno zysk jak i ryzyko, nie przyniósł zbyt wielu zmian. W grupie funduszy, które posiadały najwyższą notę, czyli tych, które otrzymały najwyższą ocenę 5a w horyzoncie 3-letnim, nie zadomowiły się fundusze Skarbca, których ocena już po 1 miesiącu została obniżona do 4a. Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) otrzymał notę 4a w horyzoncie 3-letnim i 1a (czyli najniższą) w horyzoncie rocznym. Powodem jest wyraźne pogorszenie wyników. W lutym jednostka funduszu straciła na wartości -3,8% i był to jeden z najsłabszych wyników w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. Przez to w zestawieniu rocznych stóp zwrotu fundusz wypada słabo z wynikiem +53,1%, aż o -13,6 pkt proc. słabszym od średniej. Choć wynikom tym towarzyszyło niskie ryzyko mierzone odchyleniem standardowym dodatkowych stóp zwrotu, to i tak wskaźnik, na którym opiera się nasz ranking spadł do jednego z najniższych poziomów w grupie (stąd nota 1a). Mimo słabszych wyników w ostatnim czasie, fundusz wciąż prezentuje się całkiem dobrze w horyzoncie długoterminowym.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia z funduszem mieszanym Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO). Tu również bardzo słaby wynik wypracowany w lutym pogorszył statystyki funduszu (-2,5%, piąty od końca w grupie 25 funduszy). Wynik za ostatnie 12 miesięcy +31,0% jest o -6,9% słabszy od średniej, przez co nota 12-miesięczna spadła z 5a do 4a, a 12-miesięczna z 3a do 1a. W tej sytuacji zyskały fundusze Lukas Akcyjny (Lukas FIO) oraz UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO), które po krótkiej przerwie wróciły do grona najlepszych funduszy odpowiednio akcji polskich uniwersalnych oraz mieszanych uniwersalnych.

W lutym klienci preferowali głównie bezpieczne rozwiązania, wpłacając środki do funduszy dłużnych oraz pieniężnych. Warto więc przyjrzeć się czy wybierali dobre produkty. W grupie funduszy pieniężnych i gotówkowych najwięcej nowych środków pozyskały UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) ponad +300 mln zł, Pioneer Pieniężny FIO ponad +100 mln zł oraz KBC Gamma SFIO - ok. +50 mln zł. Według naszego rankingu najlepszym funduszem z tej grupy jest UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), który otrzymał najwyższą notę 5a w obu horyzontach, długo i krótkoterminowym. Również KBC Gamma SFIO przeznaczony głównie dla firm oraz zamożnych inwestorów wypada bardzo dobrze (noty 5a i 4a). Słabiej, choć i tak przyzwoicie wypada Pioneer Pieniężny FIO, który otrzymał w obu horyzontach ocenę 3a.

Według naszych szacunków w grupie funduszy dłużnych najwięcej nowego kapitału trafiło do funduszy Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO) – ponad +200 mln zł oraz UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) i Pioneer Obligacji Plus FIO – po ponad +50 mln zł. W ostatnim czasie Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO) w naszym rankingu nieco stracił swój blask. Jeszcze rok temu był w gronie najlepszych funduszy złotówkowych papierów dłużnych z oceną 5a w horyzoncie 3-letnim. W późniejszym okresie jednak jego parametry uległy pogorszeniu i znalazł się w gronie przeciętnych produktów (w lutym otrzymał oceny 3a w obu horyzontach). Na pogorszenie jego pozycji w naszym rankingu wpłynęły bardzo słabe wyniki wypracowane w ciągu ostatnich 2 miesięcy plasujące go w czwartym, najgorszym kwartylu miesięcznych stóp zwrotu. Również wyniki osiągane w marcu nie napawają optymizmem. Warto w tym miejscu dodać, iż aktywa tego funduszu w ciągu niecałego roku wzrosły aż 10-krotnie. Drugi z funduszy dłużnych tego TFI Pioneer Obligacji Plus FIO również należy do grona średniaków, ale noty 3a w obu horyzontach utrzymuje od długiego czasu.

Z grona funduszy, które pozyskiwały nowy kapitał, najlepiej w naszym rankingu wypadł natomiast UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO). W lutowym zestawieniu otrzymał on ocenę 4a w horyzoncie 12-miesięcznym oraz 5a w 3-letnim. W przeciwieństwie do Pioneera Lokacyjnego, fundusz ten coraz lepiej wypada w naszych rankingach, co zawdzięcza poprawiającym się wynikom. Od 5 miesięcy, miesiąc w miesiąc plasuje się w gronie 3 najlepszych funduszy złotówkowych papierów dłużnych (PDP_UN), dzięki czemu roczna stopa zwrotu +14,3% jest aż +4,8 pkt proc. wyższa od średniej (szósty wynik w grupie 21 funduszy).

W lutowym rankingu sklasyfikowaliśmy łącznie 188 produktów. W horyzoncie rocznym ocenę otrzymało 179 funduszy, a w horyzoncie 3-letnim – 133.

Zespół Analiz Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę