Rating dla UniKorona Obligacje - rezygnacja z papierów korporacyjnych rodzi zarówno szanse jak i zagrożenia

10.02.2010 | Michał Duniec, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 07 lutego 2010 r.

Fundusz: Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Segment: dłużne złotowe uniwersalne

Grupa: -

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
Fundusz UniKorona Obligacje od lat prezentuje wysoki poziom, o czym świadczy powtarzalność uzyskiwanych wyników. Rezultatem stabilnej i konsekwentnej polityki inwestycyjnej jest doskonały rezultat, jaki osiągnął w długim terminie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich kilku lat wyniki funduszu pogorszyły się w stosunku do konkurentów. Widać to w zestawieniach stóp zwrotu - biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat, fundusz znalazł się w drugim kwartylu wyników. Jednocześnie fundusz wykazywał wyższy od przeciętnego poziom ryzyka. Ma to związek z modyfikacją realnej polityki inwestycyjnej funduszu, a przede wszystkim z obniżeniem udziału papierów korporacyjnych, które przez sposób wyceny "wygładzają" wyniki.

Pomimo wysokiej oceny dotychczasowych dokonań funduszu oraz sposobu działania komitetu inwestycyjnego i samych zarządzających, w naszej ocenie wprowadzona modyfikacja w polityce rodzi również zagrożenia. Chociaż z punktu widzenia Union Investment TFI modyfikacja charakteru funduszu wydaje się słuszna, to jednak trzeba się liczyć z tym, że w okresie wzrostu rynkowych stóp procentowych (szczególnie w okresie podniesienia całej krzywej rentowności) fundusz może mieć problemy z generowaniem równie dobrych wyników, co jego konkurenci inwestujący również w papiery korporacyjne.
Wydaje się, że ze względu na doświadczenie zarządzających fundusz nadal będzie osiągał atrakcyjne stopy zwrotu w długim terminie. Jednak oparcie portfela niemal wyłącznie na obligacjach skarbowych rodzi ryzyko wzrostu zmienności oraz z możliwości gorszych wyników w krótkim terminie.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę