Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla UniKorona Pieniężny - od kilku lat dobre i powtarzalne wyniki

04.12.2009 | Jacek Kuciński, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 01 grudnia 2009 r.

Fundusz: Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne

Grupa: -

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) - 5 gwiazdek
UniKorona Pieniężny jest najstarszym polskim funduszem z segmentu pieniężnych i gotówkowych. Od 7 lat zarządza nim Dariusz Lasek, pełniący równocześnie funkcję dyrektora inwestycyjnego ds. papierów dłużnych i głównego ekonomisty Union Investment TFI. Polityka inwestycyjna może ulegać istotnym przemianom w zależności od uwarunkowań rynkowych, co dwukrotnie pokazała historia funduszu. Ostatnio, po ponad 5 latach dominacji papierów korporacyjnych, rdzeniem funduszu stały się ponownie dłużne papiery skarbowe, których udział wzrósł do ok. 70%. W ten sposób Dariusz Lasek zredukował poziom ryzyka niewypłacalności emitenta, korzystając z atrakcyjnych jego zdaniem możliwości w zakresie papierów skarbowych. W czasach kryzysu taka decyzja wcale nie dziwi, tym bardziej że część konkurencji miała w ostatnim roku sporo problemów spowodowanych niektórymi papierami przedsiębiorstw. Zmiana alokacji została dokonana w sposób na tyle efektywny, że wyniki funduszu wręcz uległy poprawie. W bieżącym roku (do końca września) wypracował on stopę zwrotu na poziomie +7,8%, co dało 2 miejsce w tabeli wyników. Co istotne, historyczne wyniki były również satysfakcjonujące oraz przede wszystkim powtarzalne. W okresie 2002-08 UniKorona Pieniężny 2-krotnie plasował się w 1 kwartylu wyników i 5 razy w 2 kwartylu. Przełożyło się to na jedne z najlepszych, w porównaniu z konkurencją, stóp zwrotu w długim horyzoncie. Na bardzo dobrych wynikach skorzystały również miary efektywności zarządzania. Wartości wskaźnika Information Ratio odnoszącego stopy zwrotu funduszu do ryzyka są, zarówno za ostatnie 12, jak również 36 miesięcy, jedynymi z najwyższych w grupie. Wartość dodaną wypracowywaną przez zarządzającego w postaci doboru papierów do portfela potwierdza także wysoki wskaźnik alfa. Jeżeli chodzi o koszty, to fundusz nie należy do tanich, jednak jego wyniki inwestycyjne potwierdzają, że warto zapłacić nieco wyższą od przeciętnej cenę za naprawdę dobre efekty zarządzania.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę