Rating dla DWS Zrównoważony - Aktywne zarządzanie alokacją nie przynosi stabilnych wyników klientom

06.11.2009 | Ewelina Rączka, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 04 listopada 2009 r.

Fundusz: Investor Zrównoważony (Investor FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Investor Zrównoważony (Investor FIO) - 2 gwiazdki
Fundusz cechuje aktywne podejście do zarządzania alokacją, zarówno pomiędzy samymi klasami aktywów (akcje, obligacje), jak i w ramach poszczególnych segmentów giełdowych spółek. Podejmowane przez zarządzającego decyzje nie należą jednak do najlepszych i w większości przynoszą rezultaty w postaci kiepskich wyników. Nie bez znaczenia na złe wyniki pozostają częste zmiany zarządzających, którzy po objęciu zarządzania wprowadzają "swój" model zarządzania. Choć fundusz zarządzany jest od 2,5 lat przez jedną osobę, to bardzo duża swoboda dana zarządzającemu może być jednak czynnikiem rodzącym ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Fundusz wypada bardzo korzystnie na tle konkurencji pod względem kosztów. Słabym na tle konkurentów wynikom towarzyszy również relatywnie wysoki poziom ryzyka, mierzony odchyleniem standardowym. W konsekwencji poziom wskaźnika Information Ratio (IR), odzwierciedlającego relację zysku do ryzyka, przyjmuje niekorzystne ujemne wartości niezależnie od badanego horyzontu czasowego. Reasumując jest to produkt ryzykowny, mało przewidywalny i raczej nieefektywny.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę