Rating dla Aviva Investors Polskich Akcji - pasywna alokacja przyniesie zyski w hossie, ale na spadkowym rynku może być gorzej

31.07.2009 | Ewelina Luboń, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 31 lipca 2009 r.

Fundusz: Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) - 3 gwiazdki
Fundusz Aviva Investors Polskich Akcji należy do grona najbardziej ryzykownych produktów w swojej grupie. Również wskaźnik Information Ratio (IR), który odzwierciedla relację zysku do ryzyka, z roku na rok przyjmuje coraz niższe wartości przechodząc w marcu tego roku w strefę wartości ujemnych. Oznacza to, że podejmowane przez zarządzających funduszem ryzyko nie przekładało się pozytywnie na jego wynik. Fundusz Aviva Investors Polskich Akcji, podobnie jak inne fundusze tego towarzystwa, charakteryzuje się bardzo dużym rozproszeniem portfela akcyjnego. Nie daje to jednak gwarancji uzyskiwania lepszych wyników w relacji do konkurentów z grupy. Poza pierwszymi latami działalności, w których fundusz przynosił bardzo wysokie zyski, w kolejnych okresach rezultaty były bliższe średniej w grupie. W latach 2003-08 zarządzającym trzy razy nie udało się pobić benchmarku, a wypracowany przez nich wynik dwukrotnie plasował fundusz w trzecim kwartylu. Postawa związana z unifikacją portfeli akcji we wszystkich funduszach zarządzanych przez Aviva Investors sprawia, że przy wysokim poziomie łącznych aktywów zarządzający w sposób ograniczony będą wykorzystywali grę alokacją. Konsekwencją tego podejścia będą zapewne relatywnie dobre wyniki w okresach giełdowych wzrostów oraz słabsze rezultaty, gdy na giełdach zagości dekoniunktura. Potwierdzać to może wskaźnik beta, mierzący siłę funduszu względem średniej w grupie, który dla 3 i 5-cio letnich okresów przyjmuje wartości wyraźniej powyżej jedynki.
Historycznie zaangażowanie aktywów funduszu w instrumentach denominowanych w innych walutach niż polski złoty było znikome (0,3% portfela akcyjnego), co dla inwestorów nie rodzi ryzyka walutowego. Pewną wadą tego rozwiązania są koszty. Nabycie jednostek uczestnictwa funduszu wiąże się z opłatą na poziomie 4,5% przy średniej 4,0%, zaś wskaźnik TER plasuje go w gronie 12 najdroższych rozwiązań w segmencie.
Z racji swojego charakteru fundusz może pełnić podstawową rolę w akcyjnej części portfela.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę