Rating dla UniKorona Akcje - świetne wyniki mimo, iż fundusz w krótkim terminie rzadko trafia na podium

17.07.2009 | Anna Zalewska, Tomasz Publicewicz

Data analizy: 15 lipca 2009 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
Jednym z największych atutów funduszu jest stabilność zarządzania. Od 9 lat portfelem zarządza Ryszard Rusak, który podejmuje decyzje inwestycyjne przy współpracy z pozostałymi osobami w zespole współpracującymi na poziomie komitetu inwestycyjnego. Zarządzający poszukuje wartości dodanej nie tylko w selekcji spółek ale również w wykorzystaniu trendu, aktywnie zarządzając poziomem zaangażowania portfela w akcje. Ciekawych inwestycji poszukuje również za granicą. Styl zarządzania, w ramach którego dużą wagę przykłada się do ryzyka, można uznać za dość konserwatywny. Podejście to ogranicza liczbę wpadek nie wpadek, ale jednocześnie nie pozwala na „rozwinięcie skrzydeł” w okresach silnej hossy. Fundusz wypracowuje dobre wyniki, na stabilnym poziomie, plasujące go najczęściej w jednym z dwóch pierwszych kwartyli pod względem rocznych stóp zwrotu. Wynikom towarzyszy stosunkowo niski poziom ryzyka. Wadą produktu jest relatywnie wysoka opłata za zarządzanie, która przy tej wielkości aktywów mogłaby być już nieco niższa.

Fundusz może stanowić trzon portfela akcyjnego. To rozwiązanie dobre dla „konserwatywnego” inwestora, który przy określonym poziomie ryzyka oczekuje stabilnie dobrych wyników godząc się jednak z tym, iż w okresie prosperity, fundusz nie musi przynosi mu nadzwyczajnych zysków.

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę