Podsumowanie miesiąca na rynku UFK (czerwiec 2009)

10.07.2009 | analizy.pl
pobierz plik: pdf xls
Czerwiec był dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek funduszy kapitałowych. Na 927 produktów, przeszło 82% zakończyło miesiąc nad kreską. Co prawda nie mieliśmy do czynienia z dwucyfrowymi zyskami, ale na 18 analizowanych przez nas grup wszystkie, za wyjątkiem dłużnych dolarowych uniwersalnych (PDU_UN), zakończyły miesiąc z dodatnią stopą zwrotu.
Najwyższy wzrost jednostki (+8,6%) spośród wszystkich produktów kapitałowych odnotowali uczestnicy funduszu AEGON UFK - BlackRock Japan Opportunities Fund (EUR). Najwięcej (-9,0%) stracili natomiast posiadacze funduszu BlackRock World Gold Fund denominowanego zarówno w EUR (AEGON), jak i w USD (AEGON, PZU, Skandia).

W wersji PDF: Średnie stopy zwrotu w poszczególnych grupach (maj 2009)

Wśród grup dla których wyliczana jest średnia, najwyższą stopę zwrotu +4,8% wypracowała grupa złożona z dwóch funduszy dłużnych eurowych uniwersalnych (PDE_UN). Najbardziej dynamiczny wzrost wartości jednostki rozrachunkowej spośród nich stał się udziałem funduszu Nordea UFK - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności (+7,5%).

Powody do zadowolenia mieli także uczestnicy funduszy inwestujących aktywa na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Do połowy czerwca na warszawskim parkiecie trwała bowiem tendencja wzrostowa, która została zapoczątkowana w połowie lutego tego roku. Pomimo spadku indeksów w drugiej części miesiąca, w skali czerwca indeksy zyskały na wartości, w przeciwieństwie do maja. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał +3,7% (-1,1% w maju), a indeks 20 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych WIG20 wrósł o +3,3% (+0,2% w maju). Gorzej od głównych indeksów zachowały się natomiast indeksy małych i średnich spółek, które odnotowały wzrosty w wysokości odpowiednio +3,2% oraz +1,6%. Na tle wszystkich indeksów branżowych w Polsce najsłabiej wypadły branża paliwowa, spożywcza oraz chemiczna. Indeksy tych sektorów gospodarki jako jedyne zanotowały w czerwcu spadek wartości. Indeks WIG-paliwa stracił w ciągu miesiąca -3,6%, WIG-spożywczy -2,8%, a WIG-chemia -0,8%. Najsilniej na wartości zyskały subindeksy WIG-deweloperzy (+6,2%), WIG-banki (+5,4%) oraz WIG-budownictwo (+5,3%). „Neutralnie” zachowywał się wskaźnik WIG-media, zyskując +3,3%, czyli mniej więcej tyle samo, co główne indeksy. Nieco gorzej poradziły sobie natomiast WIG-informatyka (+2,0%) oraz WIG-telekomunikacja (+1,6%).

Wzrosty na polskiej giełdzie przełożyły się na dodatnie stopy zwrotu funduszy akcji polskich. Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (AKP_MS) przeciętnie zarobiły +4,7%, a kategoria funduszy polskich uniwersalnych (AKP_UN) +2,6%. W ramach pierwszej grupy najwięcej powodów do zadowolenia mają posiadacze funduszu kapitałowego Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK, którego jednostka w ciągu miesiąca zyskała na wartości +8,4%. W grupie akcji polskich uniwersalnych w największym stopniu wzrosła jednostka Allianz Akcji Plus UFK (+6,9%). Poza tym produktem dobrze poradzili sobie również zarządzający UniKorona Akcje UFK (AEGON, AXA, Europa, HDI-Gerling, ING, Nordea, PZU, UNIQA, Skandia), którzy wypracowali dla swoich klientów +4,7%. Na 130 funduszy zaklasyfikowanych do tej kategorii, 2 zakończyły miesiąc z ujemną stopą zwrotu. Na wartości straciły jednostki rozrachunkowe funduszu Allianz - AAI Speedway (-0,6%) oraz Generali - Legg Mason Akcji UFK (-0,2%).

Ze sprzyjającej koniunktury skorzystały również fundusze mieszane oraz stabilnego wzrostu. Pierwsza grupa funduszy średnio w ciągu miesiąca dała stopę zwrotu na poziomie +1,7%, a druga +1,3%. Najlepszym produktem w kategorii funduszy mieszanych był BPH Aktywnego Zarządzania UFK (HDI-Gerling, Skandia), którego jednostka wzrosła o +3,0%. Zbliżonym rezultatem (+2,8%) zakończyła się również inwestycja w ramach UniKorona Zrównoważony UFK (AEGON, AXA, Europa, HDI-Gerling, ING, Nordea, PZU, Skandia oraz UNIQA).

Czerwiec, w porównaniu z miesiącem wcześniejszym, nie był już tak korzystny dla inwestycji na światowych rynkach. Część giełd wrosła w tempie z przedziału 1,0-5,6%, a inne spadły po kilka procent. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej bułgarski SOFIX stracił -6% (wzrostom kursów w czerwcu nie sprzyjała niepewna sytuacja polityczna), podczas gdy węgierski BUX zyskał +2,6%, a WIG +3,7%.

Na amerykańskich parkietach doszło do przełamania trwającej kilka tygodni stabilizacji. Indeks Dow Jones Industrial Average stracił na wartości -0,6%, a S&P 500 odnotował symboliczne zyski. W czerwcu ucierpiały również m.in. giełda francuska (-4,2%), niemiecka (-2,7%), czy londyńska (-2,1%). Największym przegranym był indeks rosyjskiej giełdy RTS, który stracił -9,2% (po ponad 30% zysku w maju). Również na azjatyckich parkietach panowała dość zróżnicowana sytuacja. Dużym wahaniom podlegała giełda w Japonii, jednak w ostatecznym rozrachunku indeks Nikkei225 zyskał +4,6%. Największą siłę prezentuje jednak niezmiennie giełda w Szanghaju, wspierana pozytywnymi prognozami perspektyw chińskiej gospodarki. Indeks CSI300 wzrósł o +7,2%. Słabiej zachowała się giełda w Hong Kongu, której indeks HSI zyskał +1,1%. Dużo gorzej wyglądała sytuacja na giełdzie w Bombaju, której główny indeks od połowy miesiąca mocno zniżkuje, kończąc czerwiec z wynikiem -0,9%.

Rynek surowców po silnych wzrostach zaczyna słabnąć. Cena ropy naftowej podrożała w ciągu miesiąca o +5,7% (+29,1% w maju), natomiast uncja złota potaniała w stosunku do wcześniejszego miesiąca o -5,3% (+10,3% w maju).

Najwyższy wzrost jednostki (+8,6%) odnotował wspomniany już AEGON UFK - BlackRock Japan Opportunities Fund (EUR). Był on równocześnie najlepszym produktem wśród wszystkich UFK działających na rynku co najmniej od miesiąca. W czerwcu indeks tokijskiej giełdy papierów wartościowych Nikkei 225, zaraz za Turcją której giełda wzrosła o +5,6%, zyskał na wartości +4,6%.

Najwięcej (-9,0%) stracili natomiast posiadacze funduszu BlackRock World Gold Fund denominowanego zarówno w EUR (AEGON), jak i w USD (AEGON, PZU, Skandia).


Zespół Analiz Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę