Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Copernicus Capital TFI likwiduje dwa fundusze, w tym spółek wzrostowych

01.07.2020 | analizy.pl
Źródło: Shutterstock.com
Towarzystwo poinformowało o otwarciu likwidacji dwóch subfunduszy z parasola FIO – Copernicus Best Brands i Copernicus Innowacji i Wzrostu

Powodem likwidacji obydwu subfunduszy jest „wystąpienie przesłanki o której mowa § 14 ust. 2 pkt 1) Statutu, tj. wartości aktywów netto Subfunduszu jest niższa niż 39 mln zł”, podaje Copernicus Capital TFI w komunikacie.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Obydwa subfundusze funkcjonowały od dekady (choć w międzyczasie zmieniły strategię i nazwy). W swojej historii nigdy nie przekroczyły pułapu wspomnianych w statucie 39 mln zł. W szczytowym okresie Copernicus Best Brands miał nieco ponad 7 mln zł aktywów netto (obecnie niespełna 1 mln zł), a Copernicus Innowacji i Wzrostu 26 mln zł (obecnie 1,3 mln zł).

Towarzystwo publikuje składy portfeli co miesiąc, stąd możemy się dowiedzieć, że na koniec maja w obydwu funduszach dominowały akcje spółek zagranicznych – szczególnie amerykańskich, w tym takie marki jak Microsoft, Alphabet czy Mastercard. W sprawozdaniach funduszy towarzystwo wskazuje na pandemię i na to, że nie można przewidzieć jej wpływu na subfundusze. Tak czy inaczej pierwsze półrocze było dla Copernicus Innowacji i Wzrostu całkiem udane. Wypracował ponad 11-proc. stopę zwrotu (średnia dla konkurentów -2,4%). Gorzej było w przypadku Copernicus Best Brands, który po 6 miesiącach stracił 8% (średnia dla jego konkurentów wynosi -5%).

Likwidacja rozpoczęła się 30 czerwca. Planowany termin jej zakończenia do 31 lipca 2020 r. Uczestnicy funduszy otrzymają wypłatę na rachunek bankowy lub w inny ustalony z nimi sposób, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Szacuje się, że wypłata nastąpi do dnia 31 lipca 2020 r.


TAGI:

Copernicus Capital TFIlikwidacja funduszu

Popularne


zobacz także

↑ na górę