Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Capital Partners S.A. zawarło warunkową umowę sprzedaży 100% akcji TFI

29.06.2020 | analizy.pl
Źródło: Shutterstock.com
W dniu 29 czerwca 2020 r. Capital Partners S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% akcji TFI Capital Partners na rzecz PRA Group Polska Sub-Holding sp. z o.o., podała spółka w komunikacie

Strony postanowiły, że łączna kwota transakcji wyniesie na dzień zamknięcia 4 mln zł i zostanie odpowiednio skorygowana o zadłużenie i posiadane aktywa płynne. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- Dodatkowo cena sprzedaży może zostać powiększona o nie więcej niż 20% stałej kwoty przewidzianej w umowie, jeżeli w okresie do 31 grudnia 2022 roku zostaną osiągnięte określone cele biznesowe. Strony postanowiły również, że w przypadku zajścia określonych zdarzeń po dniu zamknięcia może nastąpić zmniejszenie łącznej ceny. Wartość ewidencyjna wszystkich akcji TFICP na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 2,03 mln złotych. Umowa została zawarta pod szeregiem warunków zawieszających, w tym przede wszystkim pod warunkiem braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (...) - czytamy w komunikacie.

Spółka już wcześniej informowała (raport bieżący z 19/11/2019), że bierze pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym całkowitą sprzedaż akcji TFI, a następnie (luty 2020) przekazała wiadomość o podpisaniu listu intencyjnego z “międzynarodową grupą z sektora usług finansowych”. 

Grupa PRA, poprzez spółki zależne, zajmuje się zbieraniem i odzyskiwaniem wierzytelności.

TFI Capital Partners to towarzystwo, które specjalizuje się w strategiach absolute return i private equity. Według ostatnio dostępnych danych na sierpień 2019 roku, towarzystwo miało 83 mln zł aktywów netto w czterech funduszach.

TAGI:

TFI Capital Partners

Popularne


zobacz także

↑ na górę