Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rynek obligacji nieskarbowych wyszedł obronną ręką z koronawirusowego krachu

29.06.2020 | Materiał partnera
Wywiad z Krzysztofem Grudniem, zarządzającym QUERCUS Ochrony Kapitału

Czy ciężko było w marcu?

Z pewnością marzec nie był najprzyjemniejszym miesiącem w mojej dotychczasowej karierze zawodowej. Nagłe rozprzestrzenienie się koronawirusa i restrykcje związane z epidemią istotnie ograniczyły działalność wielu podmiotów gospodarczych. Przełożyło się to na wzrost obaw o kondycję spółek emitujących obligacje, a w konsekwencji na bardzo duże umorzenia z funduszy dłużnych na całym rynku i korektę cen obligacji. Nie ominęło to również subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału. W tej, niewątpliwie stress-test’owej sytuacji, mogliśmy sprawdzić skuteczność przyjętej przez nas polityki inwestycyjnej. Duża poduszka płynnościowa i dywersyfikacja portfela zadziałały zgodnie z oczekiwaniami. Obsłużyliśmy zwiększony poziom umorzeń, zwracając środki naszym klientom. Dziś sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, a wartość jednostki znacząco już przebiła rekordowy poziom z końca lutego.
 
Wykres 1. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa QUERCUS Ochrony Kapitału za ostatnie 12 miesięcy
 
Quercus

źródło: analizy.pl
 
 W I połowie br. jednym z najczęściej zadawanych pytań było: czy emitenci obligacji nie będą mieli problemów finansowych. Jak sytuacja wygląda z dzisiejszej perspektywy?

Gospodarka jest sukcesywnie odmrażana i powoli wraca do normalności. W wielu przypadkach w spółkach nie została wypłacona dywidenda, co bardzo pomogło płynnościowo. Emitenci w swoich działaniach dostosowują się do nowej sytuacji, np. ograniczając koszty i poprawiając efektywność działania. Reasumując, na moment zrobiło się gorąco, ale na szczęście trwało to na tyle krótko, że nie wpłynęło istotnie na kondycję spółek.
 
PFR ostatecznie nie pomógł rynkowi… A obniżki stóp?

Jak do tej pory PFR nie pomógł rynkowi transakcyjnie (poprzez skup instrumentów dłużnych), ale sama zapowiedź ewentualnego działania pozytywnie wpłynęła na sentyment rynkowy. Najwyraźniej stwierdzono, że sytuacja na tyle uległa poprawie, iż tym razem wystarczy tylko interwencja słowna. Z kolei obniżki stóp proc. o niespotykanej do tej pory skali, działają w dwojaki sposób. Oczywiście z jednej strony obniżyły poziomy stawek Wibor, na których w większości przypadków oparta jest konstrukcja oprocentowania obligacji korporacyjnych, ale równocześnie zmusiła banki komercyjne do cięcia stawek depozytowych do poziomu bliskich zeru. W takich warunkach, marże jakie oferują instrumenty dłużne nieskarbowe, zdecydowanie zachęcają do inwestycji w tą klasę aktywów. Niższe stopy pośrednio przekładają się też na zmniejszenie ryzyka kredytowego emitentów. Koszt finansowania ich zadłużenia zdecydowanie się obniży.
 
Co teraz się dzieje z nabyciami do funduszy dłużnych, w tym do QUERCUS Ochrony Kapitału?

W maju na rynku obserwowaliśmy początek nabyć do funduszy. Czerwiec wygląda jeszcze lepiej. Obserwujemy powrót inwestorów do inwestowania poprzez fundusze dłużne. Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału ponownie pozyskuje aktywa. Widząc coraz większe zainteresowanie naszym flagowym produktem, jesteśmy pozytywnie nastawieni co do wzrostu aktywów w II półroczu. Stabilne wyniki subfunduszu i niskie stopy na pewno pomagają.
 
Jak wygląda struktura funduszu? Na jakich emitentów stawiacie?

QUERCUS Ochrony Kapitału nadal jest głównie skoncentrowany w segmencie obligacji instytucji finansowych, w szczególności banków i ubezpieczycieli. W tym momencie mamy nieco mniej emitentów w portfelu, niż to bywało historycznie. Największą ekspozycję oprócz obligacji skarbowych posiadamy na Grupę PZU. Łącznie obligacje skarbowe i Grupa PZU stanowią 1/3 portfela. Zawsze też docenialiśmy liderów branż, takich jak Kruk czy GTC. Zwiększyliśmy też zaangażowanie w segmencie telekomunikacyjnym. Odpowiednio dywersyfikujemy portfel, po pierwsze jeśli chodzi o liczbę emitentów, a po drugie jeśli chodzi o termin zapadalności obligacji. To nam bardzo ułatwia zarządzanie płynnością subfunduszu. Instrumenty systematycznie zapadają w każdym miesiącu, nie musimy ich sprzedawać na rynku wtórnym, z reguły trzymamy je do wykupu.
 
Wykres 2. Struktura zapadalności instrumentów dłużnych posiadanych przez QUERCUS Ochrony Kapitału
 
Quercus

 
 Co z nowymi emisjami obligacji nieskarbowych?

Uważamy, że po okresie zamrożenia, rynek pierwotny powinien w najbliższych miesiącach powrócić do oferowania nowych instrumentów. Fundusze odbudowują swoje aktywa, co pozwoli spojrzeć na nowe oferty. W pierwszej fazie widzimy miejsce na plasowanie emisji przez renomowane podmioty i liderów branż.
 
Inwestorzy na pewno chcieliby wiedzieć, czego można oczekiwać po II półroczu…

W II półroczu oczekujemy wzrostu aktywów funduszy dłużnych i dalszej poprawy na rynku obligacji korporacyjnych. W przypadku subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału od kwietnia nastąpił powrót do generowania stabilnych wyników inwestycyjnych. Celem jest wypracowywanie solidnej stopy zwrotu średnio rzędu 0,2% miesięcznie, przy jak najniższej zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz adresujemy głównie do zamożnych inwestorów indywidualnych, jak i dużych instytucjonalnych. Szczególnie w przypadku instytucji występuje obecnie znacząca różnica w poziomie zysków osiąganych przez subfundusz w stosunku do oprocentowania lokat bankowych. 
 
Jakie są najważniejsze czynniki ryzyka?

Najistotniejszym ryzykiem, jaki obecnie widzimy, jest ewentualna II fala epidemii COVID-19 i możliwych restrykcji z nią związanych. Co prawda uważamy, że tak głębokich ograniczeń w życiu społecznym oraz gospodarczym, jak tych w marcu i kwietniu już nie będzie, ale mimo to, może to negatywnie wpływać na zachowanie się rynków finansowych.
 
I na koniec – jakieś krótkie podsumowanie?

W marcu rynek obligacji korporacyjnych doświadczył szoku wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wpływu pandemii na zachowanie się cen instrumentów. Na szczęście mamy już to za sobą. W czerwcu jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Działania NBP i innych instytucji publicznych pomogły w odbudowaniu płynności, notowań i sentymentu. Liczymy na ponowne zwiększone zainteresowanie funduszami dłużnymi i na kontynuację wzrostu aktywów pod zarządzaniem. Chcielibyśmy, aby QUERCUS Ochrony Kapitału w czerwcu i kolejnych miesiącach osiągał wyniki na poziomie średnio ok. 0,2% miesięcznie.  
 
Dziękuję za rozmowę.

TAGI:

Quercus TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę