Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Jak ma inwestować emeryt a jak 30-latek? [LIVE]

25.06.2020 | analizy.pl
Giełdy znów odkryły koronawirusa. Czy stuletnie obligacje to ważne odkrycie? Czy stare rady o inwestycjach i wieku jeszcze działają?

Austria emituje 100-letnie obligacje. Czy to dobry pomysł?

Sam pomysł jest szalony z punktu widzenia inwestorów, którzy kupują takie obligacje. Problem polega na tym, że kupując takie obligacje narażamy się na duże ryzyko. Jeżeli w międzyczasie wzrosną stopy procentowe, a w ślad za nimi rentowności, to cena obligacji spadnie. Im dłuższy horyzont takiej obligacji, tym większy spadek w przypadku wzrostu rentowności. Przy obligacji 100-letniej wzrost rentowności o 1 pkt. proc. będzie oznaczał spadek cen o kilkadziesiąt procent. Takie aukcje pokazują, że na rynku długu jest poszukiwanie rentowności w jakikolwiek sposób. Sytuacja się rozwija i pojawiają się koncepcje rządów dotyczące obligacji, które nie mają terminu wykupu. Z punktu widzenia państwa, to jest genialne, bo znika problem rolowania portfela, czyli konieczności ponownego zadłużenia celem spłacenia poprzedniego długu.

Jakie fundusze mogą być odpowiednie dla kogoś w wieku około 30 lat, kto ma średni apetyt na ryzyko? Czy stawianie na nowe technologie jest prawidłowe w perspektywie dłuższej niż 10 lat?

Moim zdaniem tak. Oczywiście to pytanie o to, na które konkretnie technologie postawić. Trochę się też obawiam tych największych spółek technologicznych. Patrząc jednak na zmiany na świecie, to spółki technologiczne będą ich beneficjentem. Ważne jest wybranie odpowiedniego poziomu zaangażowania, bo nie chodzi o to, żeby zainwestować 100% w spółki technologiczne, ale 20-30% i trzymać się tego na dłużej, nawet jeżeli pojawi się korekta.

Czy emeryt powinien większość pieniędzy inwestować w obligacje lub fundusze dłużne?

To, co zrobiły banki centralne postawiło na głowie tradycyjną szkołę inwestowania. No bo, jeżeli inwestujemy 80% portfela w obligacje, to pytanie w które obligacje. Jeżeli krótkoterminowe, to przy tym, co się dzieje na rynku stóp procentowych, to tam się nie zarobi. Jeżeli chcę zarabiać na rynku długu, to albo muszę wziąć obligacje o bardzo długim terminie do wykupu albo wziąć większe ryzyko kredytowe i zainwestować w obligacje korporacyjne. Dla takiego emeryta wspomniane obligacje 100-letnie to zbyt duże ryzyko, a z drugiej strony inwestowanie w obligacje krótkoterminowe, to tylko przechowanie pieniędzy.
 

TAGI:

Analizy Live

Popularne


zobacz także

↑ na górę