Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Badanie: zniesienie podatku Belki zachęciłoby do inwestowania

24.06.2020 | IZFiA
Zniesienie podatku Belki, promowanie IKE/IKZE oraz wprowadzenie edukacji finansowej już w szkołach podstawowych – to najczęstsze działania, które zachęciłyby do długoterminowego inwestowania, wynika z badania IZFiA i IGTE

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje prowadzące PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po pierwszej turze wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu.

Dodatkowy napływ środków do systemu długoterminowego oszczędzania zapewniłoby wiele różnych działań, jednak najczęściej wymienianymi były zniesienie podatku od zysków kapitałowych dla osób oszczędzających na rynku kapitałowym przez okres co najmniej 3 lat (60%), kampanie rządowe promujące oszczędzanie w ramach IKE/IKZE w okresie przełomu lat kalendarzowych (46,7%) oraz wprowadzenie edukacji finansowej już w szkołach podstawowych (46,7%).

Zniesienie


Mniejszą popularność wskazań zyskały możliwość odpisania strat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla oszczędzających przez okres 3 lat (33,3%), zwolnienie wypłat z IKZE z opodatkowania zryczałtowanych podatkiem dochodowym (26,7%), wprowadzenie zachęt podatkowych do oszczędzania dla osób wchodzących na rynek pracy (26,7%), możliwość zakładania produktów III-filarowych i zarządzania nimi w postaci elektronicznej (20%) oraz możliwość zakładania IKE/IKZE dla swoich dzieci (13,3%).

Wśród najmniej popularnych odpowiedzi, wskazanych jednokrotnie (6,7%), wymienić można możliwość zaliczania wpłat do IKZE dokonywanych w pierwszym kwartale roku bieżącego do limitu roku poprzedniego, wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, wprowadzenie wyższych zachęt podatkowych do oszczędzania dla wszystkich oszczędzających, czy kampanie rządowe szeroko promujące i wspierające oszczędzanie.

Pomysłów na rozwój systemu długoterminowych oszczędności jest wiele, pozostają jednak w sferze planów, które nie przekładają się na rzeczywistość. Teraz, kiedy stajemy przed wyzwaniami związanymi z epidemią COVID-19 i jej gospodarczymi następstwami, szczególnie warto zastanowić się, które z nich mogłyby dodatkowo wesprzeć zasilanie przedsiębiorstw w kapitał – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe „Wdrożenie PPK” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków ww. izb.

TAGI:

IZFiAoszczędzanie

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę