Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Inwestowanie zgodnie z wiekiem – czy teoria idzie w parze z praktyką?

23.06.2020 | Weronika Kałuska
W artykule „Wiek w inwestycjach ma znaczenie” przedstawiliśmy teorię, zgodnie z którą wiek inwestora może determinować skład jego portfela. Sprawdziliśmy, czy teoria idzie w parze z praktyką

Aby dowiedzieć się, czy inwestorzy rzeczywiście stosują zasady uzależniania składu portfela od wieku, zbadaliśmy rozkład profili inwestorów na platformie KupFundusz.pl. Najbardziej ryzykowny profil nazwany jest dynamicznym. Zgodnie z omawianymi zasadami powinien on być częściej przypisywany osobom młodym. Na drugim biegunie znajduje się profil konserwatywny – według omówionej reguły dedykowany starszym. Popatrzmy jednak na wybory inwestorów.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się ogółowi użytkowników KupFundusz.pl, którzy wypełnili ankietę inwestycyjną, co umożliwiło przypisanie im profilu inwestora. Nie braliśmy tu pod uwagę, czy osoby te faktycznie inwestują swoje środki. W przypadku osób starszych, powyżej 65 r. ż. widzimy, że rzeczywiście przypisywane są im profile o niższym stopniu ryzyka. Około dwóm trzecim z nim na podstawie odpowiedzi w ankiecie powinno odpowiadać zaangażowanie w instrumenty ryzykowne nie wyższe niż 20% wartości zainwestowanych środków. Jeżeli jednak przyjrzymy się młodym, poniżej 35 r. ż., dostrzegamy, że tutaj zasada uzależniania składu portfela od wieku nie ma zastosowania. Wynikałoby z niej, że największy odsetek inwestorów powinien mieć przypisany profil dynamiczny. Ten jednak cieszy się wśród młodych najmniejszą popularnością, przegrywając w szrankach z profilem… konserwatywnym. Grupą o najwyższej tolerancji ryzyka okazały się zaś osoby między 35 a 50 rokiem życia, tj. takie, których sytuacja zawodowa i finansowa najprawdopodobniej są już dość stabilne.

Zaintrygowani wynikami naszej analizy postanowiliśmy przeprowadzić ją także wśród osób obecnie inwestujących za pośrednictwem KupFundusz.pl. Wnioski w tym przypadku są bardzo zbliżone – bardzo dużą popularnością cieszy się profil konserwatywny. Warto również zauważyć, że niezależnie od wieku około ¼ osób ma cechy, które skutkują przydzieleniem im profilu zrównoważonego. Przewidywane zaangażowanie w instrumenty udziałowe w tym przypadku to od 40% do 60%. Dla osób do 35 r. ż. jest to stosunkowo mało, natomiast dla tych z ostatniego przedziału wiekowego taka alokacja jest odpowiednia według omawianej przez nas zasady.

Chociaż w świecie inwestycji ustalono już wiele reguł, to jedna ma pierwszeństwo nad wszystkimi - decyzji o inwestowaniu nie warto odkładać na później. Dbałość o bezpieczeństwo finansowe na kolejne lata warto zacząć już w młodym wieku, nawet jeżeli początkowo kwoty nie będą wysokie. Pierwszym krokiem do budowania kapitału na całe życie może być założenie bezpłatnego konta na KupFundusz.pl.

TAGI:

kupfundusz.pl

Popularne


zobacz także

↑ na górę