Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Badanie PPK: poziom partycypacji w I turze mógł być wyższy

22.06.2020 | analizy.pl
Poziom partycypacji mógłby być wyższy, gdyby większa była kampania informacyjna ze strony rządu i gdyby zaproponowano większe ulgi podatkowe - wynika z raportu "Wdrożenie PPK", sporządzonego przez IGTE i IZFiA, do którego dotarł PAP Biznes

Instytucje wskazały, że możliwe było uzyskanie wyższego ogólnego poziomu partycypacji pracowników. Ich zdaniem same instytucje finansowe nie miały na nią większego wpływu. Lepsze wyniki uczestnictwa zapewniłoby natomiast większe zaangażowanie rządu i pracodawców w komunikację, większe ulgi podatkowe dla oszczędzających oraz dopracowanie legislacji i jasne wytyczne dotyczące stosowania jej przepisów. Przystępowanie do programu odbywało się w warunkach braku zaufania pracowników do systemu emerytalnego i rynku kapitałowego, niskiej kultury oszczędzania i inwestowania w Polsce. Zdaniem instytucji, mniejszy wpływ na niską partycypację miał niski poziom wiedzy i sprawności finansowej wśród pracowników, brak pozytywnego zaangażowania pracodawców w promowanie PPK w swojej firmie oraz zbyt niskie pensje (po 20%). Instytucje nie spodziewają się, że nastawienie MŚP w II turze mogłoby sprzyjać wzrostowi poziomu uczestnictwa.
 
Badanie pokazuje także, że implementacja PPK w grupie największych firm wymagała od instytucji finansowych aktywności, zaangażowania i działań zdecydowanie przekraczających zakres ich obowiązków określonych w ustawie. Zdaniem zdecydowanej większości badanych zakres faktycznego wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych (86,7%). Pracodawcy oczekiwali od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (66,7%), szkoleń dla pracowników (66,7%) oraz wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (53,3%). Rzadziej wymieniane były narzędzia komunikacji kierowanej do pracowników (40%), dodatkowe benefity (33,3%), najtańsza oferta (26,7%) czy wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu dokumentacji (13,3%).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Rolę instytucji finansowych we wdrożeniu podkreślają kryteria wyboru stosowane przez pracodawców. Wśród najważniejszych wymieniono zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7%), renomę/markę instytucji finansowej (20%) oraz doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym (13,3%). Koszty prowadzenia programu (6,7%) oraz osiągane wyniki inwestycyjne (6,7%) zdaniem instytucji finansowych nie decydowały o wyborze. Jednocześnie 1/4 instytucji finansowych nie była w stanie wskazać konkretnego kryterium (26,7%), jakim kierowali się pracodawcy.

– Wyniki badania pokazują, że instytucje finansowe wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością i wzięły na siebie dodatkowe, niewynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i profesjonalizm  tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.
 
W raporcie wskazano także, że w ocenie instytucji finansowych regulacje prawne dotyczące PPK nie są jasne, precyzyjne i budziły wątpliwości przy praktycznym ich zastosowaniu (93,4% badanych), a czas na przygotowanie oferty, sprzedaż i wdrożenie PPK był zbyt krótki (60%). Zapewne te czynniki miały wpływ na fakt, że zdecydowana większość instytucji finansowych nie osiągnęła założonego przez nie udziału w rynku - podano w raporcie. Aż 80% badanych instytucji podczas I fazy wdrożenia PPK uzyskała niższy udział w rynku w stosunku do celu strategicznego, dodatkowo aż 60% firm osiągnęło rezultat znacząco poniżej celu. Tylko co piąta instytucja zadeklarowała osiągniecie planowanego udziału w rynku - wynika z raportu.

Raport sporządzono na podstawie badania instytucji finansowych, prowadzących pracownicze plany kapitałowe. Badanie zostało przeprowadzone przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków tych izb.

TAGI:

PPK

Popularne


zobacz także

↑ na górę