Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

RPP obniżyła referencyjną stopę procentową prawie do zera

28.05.2020 | analizy.pl
Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu niespodziewanie zadecydowała o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej do 0,10%, tj. o 40 punktów bazowych

Obniżona została również stopa lombardowa do 0,50%, tj. o 50 pb. Stopę depozytową utrzymano bez zmian na poziomie 0,0%.

Poziom stóp procentowych od teraz wygląda tak:
- stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej;
- stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej;
- stopa depozytowa 0,00% skali rocznej;
- stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej

W marcu i kwietniu RPP obniżyła stopy procentowe w dwóch krokach o łącznie 100 pkt. bazowych. O ile jednak tamte obniżki w maju były spodziewane, o tyle teraz konsensus rynkowy zakładał pozostawienie stóp bez zmian.

18 z 20 ankietowanych w majowym konsensusie PAP Biznes ekonomistów uważało, że po dotychczasowych obniżkach referencyjna stopa procentowa pozostanie na poziomie 0,5% do końca 2021 r. – czytamy w depeszy PAP Biznes.

Niższa aktywność gospodarcza na świecie, w tym w Polsce, wraz z niższymi cenami surowców na rynkach międzynarodowych będą oddziaływały w kierunku dalszego obniżenia inflacji. W efekcie, utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Biorąc to pod uwagę Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych NBP – czytamy w komunikacie NBP.

Po decyzji RPP kursy akcji banków zareagowały kilkuprocentowymi spadkami.
 

TAGI:

stopy procentowe

zobacz także

↑ na górę