Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Marzec i kwiecień na plusie w kilkudziesięciu funduszach

26.05.2020 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Shutterstock.com
Które fundusze otwarte i zamknięte wyszły obronną ręką w marcu i kwietniu, gdy rynkami szargały skrajne emocje? 

Bloomberg informuje, że tylko 13% wszystkich funduszy hedgingowych na świecie dało zarobić zarówno w marcu, przy olbrzymich spadkach, jak i w kwietniu, gdy odbicie zaskoczyło nawet najstarszych zarządzających.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Sprawdziliśmy więc, jak na tym tle wypadają polskie fundusze zamknięte. Pod uwagę wzięliśmy wszystkie, które publikują notowania przynajmniej raz w miesiącu. Z analizy usunęliśmy jednak fundusze nieruchomości, sekurytyzacyjne i aktywów niepublicznych, zostawiając tylko te, które gros środków inwestują w instrumenty rynku kapitałowego. W efekcie uzyskaliśmy sześć funduszy zamkniętych, które osiągnęły dodatni wynik zarówno w marcu jak i w kwietniu na około 73, które spełniają powyższe kryteria. Jeden z nich ma charakter publiczny – jego certyfikaty są notowane na GPW – mowa o Investor Gold FIZ (stopa zwrotu w marcu i kwietniu kolejno +0,4% i +6,3%). Pozostałe to fundusze o strategii absolutnej stopy zwrotu.

A jak sprawdziły się fundusze otwarte (FIO i SFIO)? Tu mamy 49 na ok. 700 funduszy, które poprawiły wynik w marcu i kwietniu. Przy czym 30 to fundusze dłużne – w szczególności papierów dłużnych skarbowych, a osiem to fundusze tworzone z myślą o PPK z oferty PFR TFI o jeszcze bardzo niskich aktywach.

Co z resztą? Dodatnie stopy zwrotu w marcu i kwietniu uzyskały cztery otwarte fundusze absolutnej stopy zwrotu – Skarbiec Market Neutral oraz trzy fundusze z oferty Superfund TFI i dodatkowo dwa fundusze tego towarzystwa z grupy rynku surowców. Ponadto, pięć funduszy mieszanych – w tym dwa z bankowego Pekao TFI – Pekao Zmiennej Alokacji oraz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, a także Caspar Stabilny oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020.

Zobacz: wywiad z Błażejem Bogdziewiczem, zarządzającym Caspar Stabilny

Symptomatyczny jest fakt, że na krótkiej liście nie ma ani jednego funduszu obligacji korporacyjnych. Większość dotknęła poważna przecena w marcu. To powinna być wskazówka, że tego typu fundusze nie powinny być traktowane jako bezpieczna przystań. Tą okazały się w dużej mierze fundusze obligacji skarbowych.

Czytaj również: Koronawirus pokazał, jakie jest ryzyko inwestowania w fundusze

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę