Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Powrót do nowej normalności

22.05.2020 | Generali Investments TFI
Rządy powoli, w obawie przed potencjalną drugą falą epidemii, odmrażają gospodarki, a na ulicach pojawia się coraz większy ruch. Czy te obserwacje odzwierciedlają stan faktyczny i czy możemy liczyć na powrót do normalności, jaką znamy? Przyjrzyjmy się rzeczywistości z perspektywy danych

Wybraliśmy wskaźniki, które naszym zdaniem mogą odzwierciedlać faktyczny stan mobilności w stosunku do poziomów z początku zamknięcia gospodarek.
 

Powrót życia gospodarczego pomoże konsumpcji

Powrót życia gospodarczego jest bardzo ważny dla sektorów związanych z konsumpcją, szczególnie dotkniętych obecnym kryzysem. Powiązanie pomiędzy udziałem w PKB sektora usług, a poziomem prognozowanego spadku PKB jest wyraźne. Zwiększenie mobilności to również większy popyt na paliwa, normalizacja cen ropy i poprawa sytuacji w gospodarkach opartych na eksporcie tego surowca.

Źródło: ONZ, IMF, World Bank, OECD. Opracowanie własne.

Powyższy wykres dobrze pokazuje, że obecnie najbardziej dotknięte kryzysem są gospodarki z dużym udziałem sektora usług. Zazwyczaj jest to charakterystyczne dla gospodarek rozwiniętych. Ta grupa praktycznie w całości dotknięta będzie recesją. Jej udział w światowej gospodarce to około 57% w ujęciu nominalnym i około 40% wg PPP (siły nabywczej). Natomiast grupa krajów rozwijających się jest dość zróżnicowana. Wśród znaczących krajów w światowym obrocie gospodarczym, które w tym roku powinny odnotować wzrost gospodarczy, są Chiny (+1,2%) i Indie (+1,9%) – ich udział to około 19% nominalnie i około 27% wg PPP. Pozostałe ważniejsze gospodarki z tej grupy odnotują spadek wartości PKB. Warto też przyjrzeć się gospodarkom rozwijającym się uzależnionym od eksportu ropy naftowej.
 

Ruch samochodów i ludności pokazuje, że mobilność powraca

Wykresy ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych z raportów Apple wskazują na rozpoczęcie procesu powrotu do normalności w krajach z grupy G7 (Kanada, Francja, Włochy, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). W zakresie ruchu samochodowego sytuacja zaczęła się poprawiać znacznie szybciej niż w przypadku ruchu pieszego, ponieważ część osób, wcześniej korzystających z transportu publicznego, przerzuciła się na samochody. Ruch pieszy zaczął rosnąć dopiero po weekendzie majowym.

Źródło: Mobility Trends Reports – Apple. Opracowanie własne.

Natomiast bardziej szczegółowa analiza ruchu ludności na bazie raportów udostępnianych przez Google wskazuje, że ludzie znacznie częściej niż przed pandemią przemieszczają się w obrębie swojego miejsca zamieszkania, a wykorzystanie środków transportu publicznego zaczęło szybciej rosnąć dopiero niedawno. Dane pokazują również silny wzrost cykliczności aktywności w schemacie weekend – dni robocze.

Źródło: Google. Opracowanie własne.

Dane pokazują, że w kategorii handel detaliczny i rozrywka nie ma większych różnic w mobilności między poszczególnymi krajami regionu CEE – za wyjątkiem cyklów weekendowych. Widać także wzrost aktywności na stacjach transportu publicznego oraz w miejscach pracy, a spadek w okolicach miejsca zamieszkania.

Źródło: Google. Opracowanie własne.
 

Ciekawe dane dotyczące wydatków kartami w Polsce

Interesujących wskazówek w zakresie rozpoczęcia procesu powrotu do normy w Polsce dostarczają również niektóre banki (np. PKO Bank Polski), które raportują wzrost liczby operacji wykonywanych za pomocą kart, w stosunku do poziomów z pierwszego tygodnia marca. Ciekawe są też dane dotyczące kategorii zakupów, np. wydatki na gry online vs wydatki w kategorii ogród:

 Źródło: https://twitter.com/gmalisze/status/1261292934533709825

Nieśmiały krok w kierunku rozpoczęcia korzystania z niedostępnych w trakcie epidemii usług oraz wychodzenia z trybu „kryzysowego” widać na podstawie popularności haseł wyszukiwanych w przeglądarce Google. Powraca zainteresowanie centrami handlowymi i np. usługami dentystycznymi (te akurat zapewne z konieczności), spada natomiast zainteresowanie drożdżami (wcześniej masowo wykupywanych w obawie przez brakiem dostępu do żywności) oraz pracą zdalną. Jednak wciąż na dość wysokim poziomie znajduje się hasło „laptop”, co może mieć związek z nadal zamkniętymi szkołami i nauką on-line.

Źródło: Google Trends.

Zanieczyszczenie powietrza wskazuje na pewną aktywność gospodarczą.

Pewnym miernikiem pokazującym aktywność przemysłu i ruchu samochodowego, aczkolwiek z nieco negatywnymi konotacjami, jest poziom zanieczyszczenia powietrza. Chodzi o emisję gazów, których źródła są antropogeniczne, czyli wytwarzanych przez aktywność gospodarczą. W Chinach można zaobserwować wzrost poziomu zanieczyszczeń od lutego. Niższy poziom w maju to zapewne wynik dni wolnych od pracy w tym miesiącu, jednak są to nadal wartości wyższe niż w lutym.

Źródło: Giovanni: Time Averaged Map of NO2 Total Column (30% Cloud Screened) daily 0.25 deg. [OMI OMNO2d v003] 1/cm2. Opracowanie własne. Aby możliwe było porównanie, pokazane są dane za pierwsze dwa tygodnie danego miesiąca.

W Europie dołek aktywności przemysłowej zaliczyliśmy w kwietniu. Dane majowe pomimo tego, że również zawierają dni wolne od pracy, pokazują wzrost aktywności przemysłowej.

Źródło: Giovanni: Time Averaged Map of NO2 Total Column (30% Cloud Screened) daily 0.25 deg. [OMI OMNO2d v003] 1/cm2. Opracowanie własne. Aby możliwe było porównanie, pokazane są dane za pierwsze dwa tygodnie danego miesiąca.
 

Online na dłużej

Nie ulega wątpliwości, że pandemia na długo zmieni nasze nawyki konsumpcyjne. Nawet w przypadku szybkiego otwarcia, będziemy wciąż żyć w nowej rzeczywistości, gdzie dużo więcej czynności wykonujemy on-line. Dlatego warto znać możliwości zdalnego zarządzania pieniędzmi, nie tylko w zakresie bankowości internetowej, ale również decydowania o inwestycjach. Branża zarządzania aktywami jest dostosowana do obecnej sytuacji i umożliwia transakcje na funduszach inwestycyjnych on-line, zarówno przy pomocy systemów transakcyjnych, jak i aplikacji mobilnych czy wirtualnych spotkań z doradcami.

TAGI:

komentarze zarządzającychkoronawirus

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Pozostałe komentarze

1
cze
Empty-hex
Investors TFI: obligacje długoterminowe mogą jeszcze zyskać
29
maj
Empty-hex
P.Kuczyński: „Hossa nadziei” nadal jest kontynuowana
28
maj
Empty-hex
Hossa na indeksach, korekta na spółkach technologicznych
27
maj
Empty-hex
Saxo Bank: podzielona Europa - walka o kredyty i dotacje
22
maj
Empty-hex
Okazje się skończyły
Powrót do nowej normalności
P.Kuczyński: majowe bujanie indeksami
21
maj
Empty-hex
Superfund TFI: dobre nastroje na rynku ropy
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę