Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

5 lat w funduszach akcji. Część zdała test na „piątkę”

19.05.2020 | Wojciech Kiermacz
Sprawdziliśmy, które fundusze w długim, 5-letnim okresie, mają najlepszy stosunek zysku do ryzyka

Co miesiąc publikujemy Ranking Analiz Online, w którym przyznajemy funduszom oceny. Przyznawane są one na podstawie stosunku zysku do ryzyka (tutaj możesz przeczytać dokładną metodologię rankingu funduszy). Notę 5a dostaje fundusz z najwyższą relacją zysku do ryzyka, a jedynkę ten z najniższą. Na bieżąco pokazujemy rankingi w horyzoncie rocznym i trzyletnim. Dziś, chcielibyśmy pokazać rankingi dla funduszy akcji również w okresie 5-letnim.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W większości dokumentów informacyjnych dotyczących funduszy akcji czytamy bowiem, że „mogą być one nieodpowiednie dla osób, które zamierzają wycofać środki przed upływem 5 lat”. Chodzi o to, że w bardzo krótkim okresie, np. rocznym, ryzyko poniesienia straty na funduszu akcji jest wysokie – znacznie wyższe niż w funduszach dłużnych. Ryzyko straty maleje wraz z wydłużaniem się czasu na jaki zdecydowaliśmy się zainwestować środki. Pisaliśmy o tym ostatnio w tekście: Jakie znaczenie ma horyzont inwestycyjny

Zobaczmy więc, które fundusze mają najwyższą relację zysku do ryzyka w okresie ostatnich 5 lat.
Ranking

W oczy rzuca się bardzo duża dysproporcja pomiędzy wynikami najbardziej efektywnych funduszy akcji polskich. Piątkę w długim, pięcioletnim okresie ma zarówno Aviva Investors Akcji Polskich ze stopą zwrotu na poziomie -17%, jak i Investor Akcji Spółek Dywidendowych, którego jednostka wzrosła o prawie 18% w ostatnich 5 latach. Jednak, gdy popatrzymy na resztę ich konkurentów okaże się, że obydwa wyniki były wyraźnie powyżej średniej, która wyniosła ponad minus 26%.

GPW od kilku lat systematycznie radzi sobie gorzej od rynków rozwiniętych w Stanach Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Blado wypada też na tle rynków wschodzących. To jeden z powodów, dla których część funduszy akcji polskich jest coraz mniej „polska”. W powyższej tabeli zarówno wspomniany Investor Akcji Spółek Dywidendowych, jak i Investor Top 25 Małych Spółek mają i miały wyższy od średniej udział podmiotów z zachodnich rynków. W przeciwieństwie do np. Credit Agricole Akcyjny czy właśnie Aviva Investors Polskich Akcji, w których spółki zagraniczne grają niewielką rolę. Strukturę portfela według ostatnio dostępnych sprawozdań możemy sprawdzić na profilu każdego funduszu w naszym nowym serwisie.

Zobacz strukturę portfela funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

W naszym zestawieniu najwięcej miejsca zajmują fundusze Skarbiec TFI. Szczególnie wysoką relację zysku do ryzyka w okresie ostatnich 5 lat ma Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek. Obydwa fundusze charakteryzują się agresywną strategią, zarządzający mogą brać wysokie zakłady na daną spółkę. Nie są to więc fundusze dla inwestorów, dla których liczy się przede wszystkim niska zmienność notowań jednostki (choć w funduszach akcji z natury jest ona wysoka). Tak czy inaczej zespół zarządzających dotychczas zdecydowanie broni się wynikami.

Czytaj najnowszy rating funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych

TAGI:

fundusze akcjiranking funduszy

zobacz także

↑ na górę