Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

TOP10 funduszy z najwyższą stopą zwrotu

19.05.2020 | Olga Sierakowska
Choć inwestowanie wiąże się z ryzykiem, to podejmowanie go często wynagradza inwestorów. W efekcie, w TOP10 funduszy z najwyższym wynikiem od początku roku goszczą głównie fundusze akcyjne

Za nami wiele intensywnych wydarzeń na światowych rynkach – od panicznej wyprzedaży różnych aktywów, załamania cen ropy naftowej, po znaczące odbicie obserwowane m.in. na globalnych giełdach. Optymizmu inwestorów jak dotąd nie ugasiły niepokojące dane płynące z wielu gospodarek. I choć od niedawna rynek nieco „stoi w miejscu” – notowania wielu giełd poruszają się w trendzie bocznym – to niektórym indeksom akcji udało się powrócić do poziomów osiąganych na początku roku. Ta tendencja dotyczy indeksu akcji spółek technologicznych (Nasdaq), co odzwierciedla poniższy wykres.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Naturalnie skrajne emocje, jakie towarzyszyły inwestorom w analizowanym okresie, znalazły odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. Okazuje się, że beneficjentami tej sytuacji były nie tylko fundusze surowcowe metali szlachetnych – złoto okazało się wówczas jedną z najatrakcyjniejszych inwestycji, gdyż od początku roku zyskało +15,5% – ale również fundusze akcji. Choć może wydawać się to zaskakujące, gdyż na giełdach panowały wówczas minorowe nastroje, to jednak część z tych produktów to rozwiązania „grające na spadki”. Marcowa korekta pozytywnie wpłynęła zatem na ich notowania.


Wśród rozwiązań dedykowanych szerokiemu gronu odbiorców pozycję lidera zajął Superfund Alternatywny. To produkt, który realizuje politykę absolutnej stopy zwrotu. Oznacza to, że dąży do osiągania dodatnich wyników bez względu na panujące warunki rynkowe. Dzięki umiejętnemu dostosowaniu struktury portfela do bieżącej koniunktury od początku roku fundusz zyskał aż +36,7%.

Na drugim miejscu wśród szerokiej konkurencji uplasował się Skarbiec Spółek Wzrostowych. W analizowanym okresie fundusz zyskał +26,4%, podczas gdy konkurencja straciła średnio -9,4%. W dużej mierze wynikało to z trafnej selekcji spółek oraz koncentracji na megatrendach, m.in. związanych z nową technologią.

Podium zamyka QUERCUS short ze stopą zwrotu na poziomie +25,6%. Jest to fundusz, który zyskuje wtedy, gdy rynek traci. Jego polityka inwestycyjna zakłada bowiem bliskie odwzorowanie indeksu WIG20short. Marcowa korekta wsparła zatem notowania produktu i umożliwiła mu pokaźne zyski. To rozwiązanie może zatem znaleźć się w centrum uwagi klientów, którzy oczekują spadków na giełdzie.

Większość funduszy, które znalazły się w powyższej tabeli dostępne są również na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. Zachęcamy do korzystania z szerokiej palety narzędzi, które umożliwią porównywanie i analizę funduszy. W wyborze konkretnego rozwiązania mogą pomóc autorskie wskaźniki, takie jak np. Ranking Kupfundusz.pl. Wystarczy założyć  bezpłatne konto i poszerzyć swoją wiedzę na temat inwestowania. Jest to tym bardziej istotne w dobie historycznie niskich stóp procentowych i relatywnie wysokiej inflacji, gdzie ochrona realnej wartości środków bez podejmowania nieco większego ryzyka jest wyzwaniem.

TAGI:

fundusze zagranicznejak inwestowaćkupfundusz.plprodukty

zobacz także

↑ na górę