Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Koronawirus wystraszył część klientów TFI (marzec 2020)

07.05.2020 | analizy.pl
Liczba klientów TFI spadła o ponad 60 tys. osób w I kwartale. Część inwestorów wycofała całkowicie środki z funduszy w marcu z powodu globalnej pandemii 

Na koniec marca 2020 r. liczba klientów TFI (bez uwzględnienia uczestników PPK) wyniosła 2,42 mln, to o ponad 60 tys. osób mniej niż kwartał wcześniej, ale o prawie 100 tys. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych udostępnionych przez 20 towarzystw funduszy inwestycyjnych (przy czym jedna osoba może być klientem kilku TFI). Dane na koniec pierwszego kwartału wyraźnie odzwierciedlają minorowe nastroje klientów funduszy. Przypomnijmy, że z powodu obaw związanych z szerzącą się pandemią Covid-19, w marcu odpływy netto z polskich funduszy wyniosły ponad 20 mld zł i były najwyższe w historii naszego rynku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


 
Wciąż największym pod względem liczby klientów towarzystwem jest PKO TFI, któremu ubyło ponad 10 tys. klientów w I kwartale tego roku. Zdecydowanie najwięcej klientów straciło Santander TFI (-14 tys.), co odzwierciedlają dane o bardzo wysokich odpływach z funduszy przede wszystkim obligacji korporacyjnych tego towarzystwa. Wśród dużych towarzystw obronną ręką wyszło za to TFI PZUInvestors TFI i Esaliens TFI. Te trzy towarzystwa utrzymały liczbę klientów na podobnym poziomie. Zdecydowanie najlepiej poradziło sobie NN Investment Partners TFI, którego liczba klientów zwiększyła się o prawie 10 tys. osób. We wszystkich czterech przypadkach wzrost lub utrzymanie liczby klientów można, przynajmniej częściowo, wytłumaczyć dużą aktywnością na rynku pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Na uwagę zasługuje również Caspar TFI. To najmniejsze pod względem liczby klientów towarzystwo, które udostępnia nam dane, powiększyło liczbę klientów o prawie jedną czwartą.


liczba


Patrząc z szerszej perspektywy, kwartalny spadek liczby osób inwestujących w fundusze być może będzie tylko przejściowy. Od wielu kwartałów obserwujemy bowiem systematyczny wzrost bazy klientów, co ma głównie związek z coraz większym zainteresowaniem formami inwestowania takimi jak PPE, IKE czy IKZE, a także ze spadającymi stopami procentowymi, które motywują część oszczędzających do rozpoczęcia inwestowania.

TAGI:

liczba klientów liczba klientów TFIPPE

zobacz także

↑ na górę