Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2020)

07.04.2020 | analizy.pl
pobierz plik: pdf
Sprawdziliśmy, którym funduszom dłużnym 12-miesięczna ocena w Rankingu Analiz Online spadła najbardziej

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Marzec upłynął pod znakiem olbrzymiej zmienności i spadków nie tylko na rynkach akcji, ale i obligacji. Przejrzeliśmy fundusze dłużne o różnym profilu (korporacyjne, skarbowe, uniwersalne) w poszukiwaniu tych, którym ocena w 12-miesięcznym Rankingu Analiz Online spadła najmocniej.

ranking marzec 2020

Wyszczególniliśmy 6 funduszy dłużnych należących do 3 towarzystw. Ostatnie zawirowania na rynku i brak płynności doprowadziły do tego, że nawet fundusze postrzegane jako bezpieczne mocno ucierpiały. Kryzys wywołany epidemią koronawirusa wpłynął również znacząco na ocenę zdolności kredytowej poszczególnych emitentów, których obligacje są w portfelach niektórych funduszy dłużnych.

W przypadku funduszy Generali Investments TFI (Generali Obligacje Aktywny, SGB Bankowy), na gwałtowny spadek oceny w rankingu wpłynęła ujemna stopa zwrotu w marcu będąca efektem m.in. aktualizacji wyceny obligacji korporacyjnych, o której towarzystwo poinformowało w komunikacie
 
Zdecydowaliśmy o uaktualnieniu wyceny obligacji korporacyjnych w portfelach poszczególnych subfunduszy tak, aby ich ceny składające się na wycenę jednostek funduszy odzwierciedlały jak najrzetelniej realną wartość rynkową zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i oceną sytuacji – czytamy w komunikacie.
 
W zestawieniu znalazły się również trzy fundusze należące do TFI PZU i jeden Aviva Investors Poland TFI. W ich przypadku znaczną przyczyną spadku w rankingu była ekspozycja na zagraniczny dług. W marcu na rynku wysokodochodowych obligacji na całym świecie mieliśmy do czynienia z wysoką skalą spadków. Ogromna fala wyprzedaży, jaka przetoczyła się przez ten segment rynku, pociągnęła za sobą w dół wyceny obligacji, a co za tym idzie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych. Do tego należy dodać wysoką zmienność. W efekcie relacja zysku (w tym wypadku straty) do ryzyka (zmienności) znacząco spadła w porównaniu do innych funduszy dłużnych, które nie inwestują na zagranicznych rynkach obligacji i/lub nie przeszacowały obligacji korporacyjnych w swoich portfelach.

TAGI:

fundusze dłużneranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę