Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Banki zmieniają oprocentowanie lokat po decyzji RPP

30.03.2020 | Jan Chojnacki
Źródło: Syda Productions / shutterstock.com
17 marca 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do najniższego poziomu w historii. Ta decyzja ma przełożenie na oszczędności milionów Polaków

RPP obniżyła stopy procentowe w Polsce, w tym o 50 pb. stopę referencyjną do 1,0%. W ocenie Rady, działania te mają ograniczać negatywne konsekwencje gospodarcze rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w dalszej perspektywie będą sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej oraz umożliwią kształtowanie się inflacji na poziomie celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.
 
Stopy procentowe ustanowione przez Narodowy Bank Polski mają pośrednie przełożenie na oprocentowanie lokat. Określają one cenę, za jaką bank centralny pożycza pieniądze bankom komercyjnym lub cenę, po jakiej bank centralny sprzedaje papiery wartościowe. Wysokość stóp procentowych wpływa na stawki WIBOR, czyli oprocentowanie pożyczek międzybankowych. Mając do wyboru pożyczkę środków od klientów indywidualnych, a pożyczkę na rynku międzybankowym bank wybiera tańszą opcję. Tłumaczy to, dlaczego oprocentowanie lokat spada wraz z decyzją o obniżce stóp procentowych.
 

Jak to było wcześniej?

Chcąc przybliżyć sobie obraz tego, jak obniżka stóp przez RPP wpłynie na średnie oprocentowanie lokat warto spojrzeć na historyczne dane. Dane NBP ze stycznia pokazują, że dla nowo zakładanych lokat wynosiło ono 1,25%. Po obniżce stóp procentowych o 0,5 pkt proc. można spodziewać się podobnego spadku dla oprocentowania lokat, czyli zejścia do średniego poziomu 0,75%.
 
lokaty

Niektóre z lokat już poszły śladem zmian stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, choć reakcja nie była jednoznaczna we wszystkich przypadkach. Niektóre banki podwyższyły oprocentowanie lokat krótkoterminowych. Tak było m.in. w przypadku Idea Banku i Getin Banku. Większość podmiotów zdecydowała się jednak na ruch w drugą stronę.

Obecnie na rynku dalej funkcjonują podmioty, które umożliwiają oprocentowanie swoich środków nawet do 4% w skali roku. W naszej tabeli najwyżej oprocentowanych lokat nie zaszło wiele zmian. Co prawda, w większości przypadków należy spełnić dodatkowe warunki, aby móc skorzystać z wyższych odsetek, lecz nawet po osiągnięciu najwyższego oprocentowania na rynku, nie jesteśmy w stanie uchronić naszych środków przed realną utratą ich wartości. Ostatnie odczyty inflacji prezentowane przez GUS pokazują, że inflacja w Polsce w styczniu wyniosła 4,4% r/r. Oznacza to, że w najlepszym przypadku nasza realna stopa zwrotu wynosi -0,4% (jeszcze przed opodatkowaniem).

TAGI:

inflacjalokaty bankoweRPP

zobacz także

↑ na górę