Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

RPP obniża stopy procentowe. Pierwszy raz od 2015 roku

17.03.2020 | analizy.pl
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 50 pb w przypadku stopy referencyjnej do 1% podał bank centralny. Stopa lombardowa została obniżona o 1 pkt proc. do 1,5%, stopa redyskonta weksli - o 0,7 pkt proc. do 1,05%, natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,5%

17 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej;


Uchwała RPP wchodzi w życie 18 marca 2020 r.

RPP

Jest to pierwsza zmiana poziomu stóp procentowych NBP od marca 2015 r.

NBP uruchomił także:
  • skup obligacji skarbowych na rynków wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (odpowiednik QE), które mają za zadanie zmienić długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym oraz przyczynić się do utrzymania płynności rynku wtórnego obligacji skarbowych,
  • regularne operacje „repo” zasilające banki w płynność, pierwsza operacja już została przeprowadzona
  • kredyt wekslowy dla banków w celu refinansowania nowych kredytów udzielanych przez banki podmiotom gospodarczym (TLTRO).   
  
W ocenie Rady, wszystkie powyższe działania mają ograniczać negatywne konsekwencje gospodarcze rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w dalszej perspektywie mają sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej oraz umożliwić kształtowanie się inflacji na poziomie celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

zobacz także

↑ na górę