Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Senat odrzucił ustawę o przekształceniu OFE w IKE

13.03.2020 | Anna Zalewska
Senat zdecydował w piątek w głosowaniu o odrzuceniu w nowelizacji ustawy, przenoszącej środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne. Teraz uchwałą Senatu zajmie się Sejm, który może ją odrzucić

W czasie prac w Senacie, komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły w głosowaniu wniosek o odrzucenie przez Izbę ustawy. Za odrzuceniem propozycji głosowało 47 senatorów, przeciwko takiemu rozwiązaniu było 36 senatorów. Ustawa wraca ponownie do Sejmu. Posłowie mogą oddalić sprzeciw senatorów bezwzględną większością głosów.

Przyjęta przez sejm 13 lutego br. ustawa zakłada, że przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie. Członkowie OFE będą mogli złożyć specjalną deklarację, by ich środki trafiły do ZUS. Zgodnie z ustawą, uczestnicy OFE mieliby czas między 1 czerwca a 1 sierpnia 2020 r. na zdecydowanie, co wybierają. Przekazanie środków nastąpiłoby 27 listopada 2020 r. Automatycznie do ZUS przekazywane byłyby pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągnęłyby wiek emerytalny. Ustawa przewiduje, że z tytułu przekształcenia OFE w IKE pobierana byłaby opłata odpowiadająca wartości 15% aktywów netto OFE. Jak utrzymywał rząd, opłata byłaby równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Środki z tej opłaty mają trafić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będą mogły być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza ma trafić do 11 grudnia 2020 r., druga - do 31 października 2021 r. Pieniądze osób, które wybiorą ZUS miałyby trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej, w zarządzanie których ma być włączony Polski Fundusz Rozwoju.

W ostatnich dniach pojawiły się głosy nawołujące do przesunięcia ustawy w czasie. 

Czytaj: Należy zastanowić się, czy nie przesunąć ustawy o likwidacji OFE

Problemem może być to, że przez ostatnie spadki na warszawskiej giełdzie mocno spadła też wartość aktywów OFE, a co za tym idzie 15% opłaty przekształceniowej da mniejszą sumę. Przyczyni się do tego również to, że wzrosło prawdopodobieństwo, że więcej uczestników OFE (wystraszonych ostatnimi spadkami) wybierze ZUS, niż to jest obecnie zakładane. Według ostatnich założeń wpływy z opłaty miały wynieść ok. 18 mld zł.

Źródło: PAP/analizy.pl

TAGI:

likwidacja OFEOFE

zobacz także

↑ na górę